1. bookTom 46 (2015): Zeszyt 1 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

R&D Activities in Oligopoly and Social Welfare

Data publikacji: 19 Sep 2015
Tom & Zeszyt: Tom 46 (2015) - Zeszyt 1 (June 2015)
Zakres stron: 134 - 146
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-5361
Pierwsze wydanie
17 Oct 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

d’Aspremont, C., Jacquemin, A. (1988), Cooperative and noncooperative R&D in duopoly, The American Economic Review, 78, pp. 1133–1137.Search in Google Scholar

Bloom, N., Schankerman, M., Van Reenen, J. (2013), Identifying technology spillovers and product market rivalry, Econometrica, 81, No. 4, pp. 1347–1393.Search in Google Scholar

De Fraja, G., Silipo, D. B. (2002), Product market competition, R&D and welfare, Research in Economics, 56, No. 4, pp. 381–397.Search in Google Scholar

Kamien, M. I., Muller, E., Zang I. (1992), Research Joint Ventures and R&D Cartels, The American Economic Review, 82, pp. 1293–1306.Search in Google Scholar

Prokop, J. (2014), Wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w duopolu z kwadratowymi kosztami produkcji (Research Joint Ventures in a Duopoly with Quadratic Cost Functions), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 810, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 35 (2), pp. 195–207.Search in Google Scholar

Prokop, J., Karbowski A. (2013), R&D cooperation and industry cartelization, Economics Discussion Papers, Kiel Institute for the World Economy.Search in Google Scholar

Spence, M. (1984), Cost reduction, competition, and industry performance, Econometrica, 52, No. 1, pp. 101–121.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo