1. bookTom 5 (2018): Zeszyt 1 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Four Ps of Creativity in the Drama/Theatre Project Jutka’s Sleeplessness

Data publikacji: 25 Sep 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2018) - Zeszyt 1 (September 2018)
Zakres stron: 104 - 115
Otrzymano: 18 May 2018
Przyjęty: 10 Jun 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Combrzyńska-Nogala, D. (2012). Bezsenność Jutki. [Jutka’s Sleeplessness]. Łódź, Literatura.Search in Google Scholar

Góralski, A. (1990). Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia. [To be an innovator. Guide to creative thinking.] Warsaw: PWN.Search in Google Scholar

Henderson, L., (2000). Social Fitness. Source: Shyness.comSearch in Google Scholar

Jackson, P. & Messick, S. (1965). The person, the product and the response. Conceptual problems in the assessment of creativity. Journal of Personality, 33.Search in Google Scholar

Mooney, R. L. (1963). A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent. In C.W. Taylor, F. Barron (Eds). Scientific creativity: Its recognition and development. New York: Wiley.Search in Google Scholar

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. [Psychology of creativity]. Gdansk: GWP.Search in Google Scholar

O’Neill, C. (1995). Drama Worlds. A Framework for Process Drama, Portsmouth: NH, Heinemann.Search in Google Scholar

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity, Phi Delta Kappan 42, 7.Search in Google Scholar

Richards, R. (1999). Four Ps of creativity. In M. A. Runco, S. R. Pritzker, (Eds.) Encyclopedia of creativity. San Diego: Academic Press.Search in Google Scholar

Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości. Pedagogy of creativity]. Gdańsk, GWP.Search in Google Scholar

Szmidt, K.J. (2013) Pedagogika twórczości. [Pedagogy of creativity]. Sopot: GWP.Search in Google Scholar

Szymański, M.S. (1987). Twórczość i style poznawcze uczniów. [Creativity and cognitive styles of learners]. Warsaw: WSiP.Search in Google Scholar

Witerska, K. (2014). Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach. [Drama. A guide to concepts, techniques and places]. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Zimbardo. P. (1990). Shyness: What it is, what to do about it. Da Capo Lifelong Books.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo