1. bookTom 3 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Popular Author of Popular Art

Data publikacji: 08 Jun 2016
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2016) - Zeszyt 1 (June 2016)
Zakres stron: 118 - 126
Otrzymano: 20 Feb 2016
Przyjęty: 01 May 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0036
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Gaumer, P., Rosiński P. (2015). Grzegorz Rosiński. Monografia. Warszawa: Egmont.Search in Google Scholar

Jaworski, M. (2015). „Urodzony, żeby rysować”. Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2001). Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939. Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2010). Leksykon polskich bohaterów i seriali komiksowych. Poznań: FundacjaTranzyt/CENTRALA Central Europe Comics Art.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2011). Od rozrywki do ideowego zaangażowania: komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939–1955. Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Szyłak, J. (1998). Komiks: świat przerysowany. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Szyłak, J. (2000). Komiks. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Szyłak. J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Toeplitz, K. T. (1985). Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Type. Warszawa: CzytelnikSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo