1. bookVolume 3 (2016): Edition 1 (June 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0036
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Popular Author of Popular Art

Publié en ligne: 08 Jun 2016
Volume & Edition: Volume 3 (2016) - Edition 1 (June 2016)
Pages: 118 - 126
Reçu: 20 Feb 2016
Accepté: 01 May 2016
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0036
Première parution
16 Apr 2015
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Gaumer, P., Rosiński P. (2015). Grzegorz Rosiński. Monografia. Warszawa: Egmont.Search in Google Scholar

Jaworski, M. (2015). „Urodzony, żeby rysować”. Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2001). Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939. Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2010). Leksykon polskich bohaterów i seriali komiksowych. Poznań: FundacjaTranzyt/CENTRALA Central Europe Comics Art.Search in Google Scholar

Rusek, A. (2011). Od rozrywki do ideowego zaangażowania: komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939–1955. Warszawa: Biblioteka Narodowa.Search in Google Scholar

Szyłak, J. (1998). Komiks: świat przerysowany. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Szyłak, J. (2000). Komiks. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Szyłak. J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.Search in Google Scholar

Toeplitz, K. T. (1985). Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Type. Warszawa: CzytelnikSearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo