1. bookTom 11 (2017): Zeszyt 1 (October 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-3311
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Theory of the introduction of Shogi via Southeast Asia: Viewed from the forms of Makruk pieces—Study of the reversing of promoted Bia pieces

Data publikacji: 21 Oct 2017
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2017) - Zeszyt 1 (October 2017)
Zakres stron: 53 - 71
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-3311
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Falkener, E. (1892). Games Ancient and Oriental and How to Play them. London.Search in Google Scholar

Kimura, Y. (2001). Nisennen no Shogishi. UTF8min [xxx] Tokyo.Search in Google Scholar

Masukawa, K. (1977). Shogi. UTF8min [xxx] Tokyo.Search in Google Scholar

Matsuoka, N. (2009). “Shogidenrai no Nazo ni Idomu Jo”. In: Shogipenkurabu 51. UTF8min [xxx]Search in Google Scholar

Murray, H. J. R. (1913). A History of Chess. Oxford.Search in Google Scholar

Ouchi, N. (1986). Shogi no Kitamichi. UTF8min [xxx] Tokyo.Search in Google Scholar

Randolph, A. (1971). ‘Shogi to Chesu no Ichimen’ Shogisekai Sangatugo. UTF8min [xxx] Tokyo.Search in Google Scholar

Shimizu, Y. (2013). “Shogidenraisaiko”. In: Kokogakuronko 36. UTF8min [xxx] - (2014). “Shomin no Yugidearushogiko”. In: Kokogakuronko 37. UTF8min [xxx] Search in Google Scholar

Shimizu, Y. and A. Oguri (1992). Kofukujikyukeidaihakkutsuchosagaiho In Narakenisekichosagaiho 1992nendo Daiichibunsatsu. UTF8min [xxx] . Kashihara. Search in Google Scholar

Thammapreechakorn, P. and S. Kritsadapinsri (1996). Ceramic Art in Thailand.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD