1. bookTom 23 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Methods for Asssessing Energy Efficiency of Grain Dryers

Data publikacji: 09 Sep 2019
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2019) - Zeszyt 2 (June 2019)
Zakres stron: 39 - 47
Otrzymano: 01 Apr 2019
Przyjęty: 01 Jun 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Agricultural grain driers – Determination of drying performance. Part 1: General. ISO 11520-1: 1997(E).Search in Google Scholar

Agricultural grain driers – Determination of drying performance. Part 2: Additional procedures and crop-specific performance. ISO 11520-2: 2001.Search in Google Scholar

Billiris, M.A. (2013). Measuring the energy required to dry rice in commercial rice dryers. Theses and Dissertations. Paper 726. University of Arkansans, Fayetteville.Search in Google Scholar

Billiris, M.A., Siebenmorgen, T.J. (2014). Energy use and efficiency of rice-drying systems. II. Commercial, cross-flow dryer measurements. Applied Engineering in Agriculture, 30(2), 217-226.Search in Google Scholar

Billiris, M.A., Siebenmorgen, T.J., Baltz, G.L. (2014). Energy use and efficiency of rice-drying systems. I. On farm cross-flow dryer measurements. Applied Engineering in Agriculture, 30(2), 205-215.Search in Google Scholar

Billiris, M.A., Siebenmorgen, T.J., Mauromoustakos, A. (2011). Estimating the theoretical energy required to dry rice. Journal of Food Engineering, 107(2), 253–261.10.1016/j.jfoodeng.2011.06.015Search in Google Scholar

Dmytrów, E., Wróblewski, S. (1976). Sprawozdanie z badań prototypu suszarni do ziarna SD 10. PIMR. Poznań.Search in Google Scholar

Dokumentacja. Suszarnia kolumnowa EcoDry (ST). (2016). BA028PL0713.docx. Bühler GmbH Grain Logistics. Eichstätter Straße 49. 92339 Beilngries. GermanySearch in Google Scholar

Gramatte, W., Häuser, S. (2004). Riela. Durchlauftrockner GDT 200. DLG – Prüfbericht 5360.Search in Google Scholar

Kudra, T. (2012). Energy performance of convective dryers. Drying Technology, 30(11/12), 1190-1198.10.1080/07373937.2012.690803Search in Google Scholar

Krischer, O., Kast, W. (1978). Trocknungstechnik. Bd.1: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Trocknungstechnik. Springer-Verlag. Berlin – Heidelberg − New York.10.1007/978-3-642-61879-6Search in Google Scholar

Peroń, S., Zdrojewski, Z., Surma, M. (2008). Suszenie ziarna jęczmienia w suszarce komorowo-daszkowej. Inżynieria Rolnicza, 5, 189-194.Search in Google Scholar

Schwick, S. (2014). Allgaier Process Technology GmbH. Wälzbett-Trockner WB-T. Trockungslei-stung und Energiebedarf. DLG – Prüfbericht 6230 F.Search in Google Scholar

Schwick, S. (2015a). RIELA® Karl-Heinz Knoop e.K. RIELA® GDT 4000 Umluft V continuous dryer –maize drying. DLG Test Report 6167.Search in Google Scholar

Schwick, S. (2015b). Bühler GmbH. Eco Dry STKL6-05/02 continuous-flow dryer. Drying output and energy demand. DLG Test Report 6265 F.Search in Google Scholar

Schwick, S. (2015c). Stela Laxhuber GmbH. AgroDry® MDB-XN 2/16-SB Continuous Dryer. Drying output and energy demand. DLG Test Report 6263 F.Search in Google Scholar

Schwick, S. (2017). Stela Laxhuber GmbH. Durchlauftrockner AgroDry MDB-XN 2/17-SB. Trockungsleistung und Energiebedarf. DLG – Prüfbericht 6511.Search in Google Scholar

Strumiłło, C. (1983). Podstawy teorii i techniki suszenia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. ISBN 8320404185.Search in Google Scholar

Walczak, R. (2007). Metoda oceny energetycznej suszarek rolniczych. Inżynieria Rolnicza. Rozprawy habilitacyjne, nr 25. Krakow.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD