1. bookTom 23 (2019): Zeszyt 2 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Impact of Print Speed on Strength of Samples Printed in FDM Technology

Data publikacji: 09 Sep 2019
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2019) - Zeszyt 2 (June 2019)
Zakres stron: 33 - 38
Otrzymano: 01 Apr 2019
Przyjęty: 01 Jun 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Anithaa, R., Arunachalamb, S., Radhakrishnana, P. (2001). Critical parameters influencing the quality of prototypes in fused deposition modelling, Journal of Materials Processing Technology, 118, 385-388.10.1016/S0924-0136(01)00980-3Search in Google Scholar

Lee, B. H., Abdullah, J., Khan, Z. A. (2005). Optimization of rapid prototyping parameters for production of flexible ABS object. Journal of Materials Processing Technology, 169, 54-61.10.1016/j.jmatprotec.2005.02.259Search in Google Scholar

Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Helion. ISBN 978-83-246-4110-9.Search in Google Scholar

Miazio, Ł. (2015). Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia. Mechanik, 7, 533-538.Search in Google Scholar

Miazio, Ł. (2016). Badanie wytrzymałości na zginanie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia. Mechanik, 7, 758-759.10.17814/mechanik.2016.7.159Search in Google Scholar

Miazio, Ł. (2017). Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia – wypełnienie heksagonalne i koncentryczne. Przegląd Mechaniczny, 6, 51-53.10.15199/148.2017.6.11Search in Google Scholar

Miazio, Ł. (2018). Badanie wytrzymałości na zginanie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia – wypełnienie heksagonalne, koncentryczne i trójkątne. Mechanik, 7, 546-548.10.17814/mechanik.2018.7.79Search in Google Scholar

PN-EN ISO 527:1998. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.Search in Google Scholar

The StL Format: Standard Data Format for Fabbers, (2019). Available online: http://www.fabbers.com/tech/STL_Format. (accessed on 19/06/2019).Search in Google Scholar

Ultimaker Cura manual, (2019). Available online: https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software. (accessed on 19/06/2019).Search in Google Scholar

Wimpenny D.I., Pulak M., Pandey L., Kumar J. (2017). Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing Technologies. Springer, 9-28.10.1007/978-981-10-0812-2Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD