1. bookTom 22 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Modern Animal Production and Animal Welfare

Data publikacji: 16 Oct 2018
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2018) - Zeszyt 3 (September 2018)
Zakres stron: 5 - 10
Otrzymano: 01 Apr 2018
Przyjęty: 01 Aug 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Angrecka, S., Herbut, P. (2017). Eligibility of lying boxes at different levels in a freestall barn. Annals of Animal Science, Vol. 17, No. 1, 257-269.Search in Google Scholar

Bartkowiak, A., Namyślak, Ł., Mielcarek, P. (2012). Działania strategiczne w zakresie dobrostanu zwierząt jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Problemy Inżynierii Rolniczej. Vol.1 (75), 99-104.Search in Google Scholar

Bessei, W. (2018). Impact of animal welfare on worldwide poultry production. World’s Poultry Science Journal, Vol. 74, no. 2; 211-224.10.1017/S0043933918000028Search in Google Scholar

Botreau, R., Veissier, J., Butterworth, A., Bracke, M., Keeling, L. (2007). Definition of criteria for overall assessment of animal welfare. Animal Welfare, 16, 225-228.Search in Google Scholar

Budzyńska, M. (2015). Współczesne zagadnienia w badaniach i nauczaniu dobrostanu zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, 1, 58-64.Search in Google Scholar

Eurobarometr, (2016). Attitudes of Europeans towards Animal Welfare. Report. 86.Search in Google Scholar

Herbut, E., Walczak, J. (2008). Importance of extensive animal production in Poland. Annals of Animal Science, Vol. 8, no. 3, 3-15.Search in Google Scholar

Herbut, E., Walczak, J. (2017). Dobrostan zwierząt w nowoczesnej produkcji. Przegląd Hodowlany, 5, 3-7.Search in Google Scholar

Herbut, E. (2012). Innowacyjność w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza. no. 2, Vol.1, 73-77.Search in Google Scholar

Krupiński, J., Horbańczuk, J.O., Kołacz, R., Litwińczuk, Z., Niemiec, J., Zięcik, A. (2011). Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Polish Journal of Agronomy, 7, 59-67.Search in Google Scholar

Lund, V., Coleman, G., Gunnarsson, S., Appleby, M.C., Carkinen, K. (2006). Animal welfare science-Working at the interface between the natural and social sciences. Behaviour Science, Vol. 97, 37-49.10.1016/j.applanim.2005.11.017Search in Google Scholar

Michałek, R. (2007). Inżynieria rolnicza-stan obecny i szanse rozwoju. Inżynieria Rolnicza, No. 1 (99), 7-14.Search in Google Scholar

Michałek, R., Grotkiewicz, K. (2010). Miejsce i rola postępu naukowego w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 5-12.Search in Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. 2016, pos. 1248).Search in Google Scholar

Romaniuk, W., Karbowy, A. (2008). Kształtowanie warunków środowiskowych w nowoczesnych obiektach inwentarskich. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 93-100.Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 15 February 2010 on the requirements and procedure for keeping livestock species for which welfare standards have been laid down in European Union legislation (Journal of Laws [Dz. U.] no. 56, Jan 15, 2010, pos. 344).Search in Google Scholar

Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 28 June 2010 on minimum conditions for keeping livestock species for which protection standards have been laid down in European Union legislation (Journal of Laws [Dz. U.], 2010, no. 116 pos. 778).Search in Google Scholar

Animal Protection Act (Journal of Laws [Dz. U.] of 30 July 2013, pos. 856).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo