Otwarty dostęp

SEM And EDS Analysis Of Nitinol Surfaces Treated By Plasma Electrolytic Oxidation


Zacytuj

K. Rokosz
Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Racławicka 15-17 75-620 Koszalin, Poland
T. Hryniewicz
Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Racławicka 15-17 75-620 Koszalin, Poland
Ł. Dudek
Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Racławicka 15-17 75-620 Koszalin, Poland
W. Malorny
Hochschule Wismar-University of Applied Sciences Technology, Business and Design, Faculty of Engineering, DE 23966 Wismar, Germany
eISSN:
2083-4799
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials