Otwarty dostęp

SEM And EDS Analysis Of Nitinol Surfaces Treated By Plasma Electrolytic Oxidation


Zacytuj

eISSN:
2083-4799
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials