1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A possible new direction for employment strategies in rural areas: theoretical foundation for the assessment of employability

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 37 - 63
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Adorjani, M. 2011 ‘Foglalkoztathatóság és motiváció a fizikai állományú munkavállalók indítékainak vizsgálata kapcsán’, [Employability and motivation for the examination of physical workers], Munkaügyi Szemle 54(3): 40–47. Search in Google Scholar

Alpek, B. L., Tésits, R. and G. Hoványi 2018, Spatial Inequalities of Disadvantage Accumulation and their Impact on Employability in Hungary’, Regional Statistics 8(1): 96–119.10.15196/RS080104 Search in Google Scholar

Blades, R., Fauth, B. and J. Gibb 2012 Measuring employability skills: A rapid review to inform development of tools for project evaluation, London: National Children’s Bureau. 39 p. Search in Google Scholar

Borbely-Pecze, T. B. 2010 ‘Új szemlélet a felsőoktatásban – módszerek a foglalkoztathatóság fejlesztésére’ [New Approach in Higher Education – Methods for Developing Employability] Educatio 19(3): 513–516. Search in Google Scholar

Csoba, J. 1994 ‘A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására’ [The impact of long-term unemployment on the financial situation of families], Esély 5(6): 3–18. Search in Google Scholar

Dacre Pool, L. and P. Sewell 2007 ‘The key to employability: developing a practical model of graduate employability’, Education + Training 49(4): 277–289, doi:10.1108/00400910710754435.10.1108/00400910710754435 Search in Google Scholar

Derenyi, A. 2010 ‘A felsőoktatás és a foglalkoztathatóság kapcsolatának értelmezései’ [Interpretations of the relationship between higher education and employability], Educatio 19(3): 384–401. Search in Google Scholar

Fodorne, Z. O. 2012 ‘Tudás és rugalmasság – a foglalkoztathatóság fejlesztési lehetőségei’ [Knowledge and flexibility – employability development opportunities]. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények 4(2): 261–269. Search in Google Scholar

Forrier, A. and L. Sels 2003 ‘The concept employability: A complex mosaic’, International journal of human resources development and management 3(2): 102–124, doi:10.1504/ijhrdm.2003.002414.10.1504/IJHRDM.2003.002414 Search in Google Scholar

Fugate, M., Kinicki, A. J. and B. E. Ashforth 2004 ‘Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications’, Journal of Vocational Behavior 65(1): 14–38 doi:10.1016/j.jvb.2003.10.005.10.1016/j.jvb.2003.10.005 Search in Google Scholar

Harvey, L. 2001 ‘Defining and measuring employability’, Quality in Higher Education 7(2): 97–109. doi:10.1080/13538320120059990.10.1080/13538320120059990 Search in Google Scholar

Hillage, J. and E. Pollard 1998 Employability: developing a framework for policy analysis, London: DfEE. Search in Google Scholar

Jacobsson, K. 2004 ‘Soft regulation and the subtle transformation of states: the case of EU employment policy’, Journal of European Social Policy 14(4): 355–370 doi:10.1177/0958928704046878.10.1177/0958928704046878 Search in Google Scholar

Kiss, Z. 2014 Fiatal diplomások foglalkoztathatósága Magyarországon (Doktori értekezés) [Employability of young graduates in Hungary. Ph.D. dissertation] 186 p. Search in Google Scholar

Kun, Z. 2008 ‘A szociális szolgáltatások sztenderdizálása és a foglalkoztathatóság javítása’ [Structuring the social services and improving employability], Kapocs 7(5): 1–21. Search in Google Scholar

Lefresne, F. 1999 ‘Employability at the heart of the European employment strategy’, Transfer: European Review of Labour and Research 5(4): 460–480 doi:10.1177/102425899900500404.10.1177/102425899900500404 Search in Google Scholar

McQuaid, R. W. 2006 ‘Job search success and employability in local labor markets’, The Annals of Regional Science 40(2): 407–421 doi:10.1007/s00168-006-0065-710.1007/s00168-006-0065-7 Search in Google Scholar

McQuaid, R. W. and C. Lindsay 2005 ‘The concept of employability’, Urban Studies 42(2): 197–219 doi:10.1080/0042098042000316100.10.1080/0042098042000316100 Search in Google Scholar

Nagy, E., Timar, J., Nagy, G. and G. Velkey 2015 ‘A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben’ [The processes of social-spatial marginalization in the backward rural areas], Tér és Társadalom 29(1): 35–52 doi:10.17649/tet.29.1.2680.10.17649/TET.29.1.2680 Search in Google Scholar

Nemeskeri, Z. 2014 ‘A foglalkoztathatóság általános kompetencia követelményei’ [The general competence requirements for employability], Munkaügyi Szemle 57(2): 65–71. Search in Google Scholar

Peck, J. and N. Theodore 2000 ‘Beyond ‘employability’’, Cambridge Journal of Economics 24(6): 729–749 doi:10.1093/cje/24.6.729.10.1093/cje/24.6.729 Search in Google Scholar

Polonyi, I. 2010 ‘Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna’ [Employability, over-training, Bologna], Educatio 19(3): 384–401. Search in Google Scholar

Schmid, G. and B. Gazier (eds.) 2002 The dynamics of full employment: Social integration through transitional labour markets, Edward Elgar Publishing.10.4337/9781843765400 Search in Google Scholar

Siptár, D., Tésit R. and B. L. Alpek 2016 ‘Cultural and regional characteristics of the poverty segregations: Based on the examples of Hungarian peripheral regions’, Eastern European Countryside 22(1), pp. 107–134.10.1515/eec-2016-0006 Search in Google Scholar

Thijsen, J. G. 2000 Employability in the brandpunt. Aanzet tot verhaldering van een diffuus fenomen. Tijdschrift HRM 1. 7–34. Search in Google Scholar

Thijssen, J. G., Van der Heijden, B. I. and T. S. Rocco 2008 ‘Toward the employability–link model: current employment transition to future employment perspectives’, Human Resource Development Review 7(2): 165–183. DOI:10.1177/153448430831495510.1177/1534484308314955 Search in Google Scholar

Tomasz, G. 2010. Átmenetek – Fiatalok a globalizált világban. [Transitions – Young people in a globalized world] Educatio, 19(2), 329–440. Search in Google Scholar

Yorke, M. 2006 Employability in higher education: what it is-what it is not (Vol. 1). York: Higher Education Academy. Search in Google Scholar

Yorke, M. and P. T. Knight 2006 Embedding employability into the curriculum (Vol. 3). Learning&Employability, Series One, York: The Higher Education Academy. 28 p. Search in Google Scholar

Establishment of the employment policy development for the 2014–2020 period – a policy strategy. Annex to NGM/21664/2013. for government submission 2013. 138 p. Search in Google Scholar

Hungarian Government (2015). 106/2015. (IV.23.) Government Decree No. 290/2014 on the classification of beneficiary districts. (XI. 26) of the Hungarian Government. Hungarian Bulletin, 56. April 23, 2015. Search in Google Scholar

National Development 2030 – National and Regional Development Concept (2014). Hungarian Bulletin, No. 1, 7–298. Search in Google Scholar

Bologna Process. Stocktaking Report 2009. Report from the working groups appointed by the Bologna Follow-up Group to the Ministerial Conference in Leuven-Louvain-la-Neuve 28–29 April. Search in Google Scholar

Europe 2020 Strategy: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communi-cation from the Commission, Brussels, 2010. 37 p. Search in Google Scholar

European Commission Brussels, 2014: Draft Joint Employment Report from the Commission and the Council Accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Sur-vey 2015. 47 p. Search in Google Scholar

Központi Statisztikai Hivatal [Central Statistical Office] (CSO); http://ksh.hu/. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo