Rivista e Edizione

Volume 67 (2023): Edizione 1 (May 2023)

Volume 66 (2022): Edizione 1 (January 2022)

Volume 65 (2021): Edizione 4 (December 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 3 (November 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 2 (September 2021)

Volume 65 (2021): Edizione 1 (May 2021)

Volume 64 (2020): Edizione 4 (December 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 3 (October 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 2 (June 2020)

Volume 64 (2020): Edizione 1 (March 2020)

Volume 63 (2019): Edizione 4 (December 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 3 (November 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 2 (June 2019)

Volume 63 (2019): Edizione 1 (March 2019)

Volume 62 (2018): Edizione 4 (December 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 3 (July 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 2 (May 2018)

Volume 62 (2018): Edizione 1 (February 2018)

Volume 61 (2017): Edizione 5 (December 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 4 (October 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 3 (July 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 2 (April 2017)

Volume 61 (2017): Edizione 1 (March 2017)

Volume 60 (2016): Edizione 5 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 4 (December 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 3 (September 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 2 (June 2016)

Volume 60 (2016): Edizione 1 (March 2016)

Volume 59 (2015): Edizione 4 (December 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 3 (November 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 2 (July 2015)

Volume 59 (2015): Edizione 1 (April 2015)

Volume 58 (2014): Edizione 4 (December 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 3 (November 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 2 (June 2014)

Volume 58 (2014): Edizione 1 (March 2014)

Volume 57 (2013): Edizione 4 (December 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 3 (September 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 2 (June 2013)

Volume 57 (2013): Edizione 1 (March 2013)

Volume 56 (2012): Edizione 4 (December 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 3 (October 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 2 (July 2012)

Volume 56 (2012): Edizione 1 (March 2012)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pubblicato per la prima volta
03 Apr 2012
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

Volume 56 (2012): Edizione 3 (October 2012)

Dettagli della rivista
Formato
Rivista
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pubblicato per la prima volta
03 Apr 2012
Periodo di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Cerca

0 Articoli
Accesso libero

Alternativní inhibitor pro chladicí roztoky na bázi chloridu vápenatého / An alternative inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 61 - 63

Astratto

Accesso libero

Využití korelaèních měření při regulaci katodické ochrany / The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 64 - 66

Astratto

Accesso libero

Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů / Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators

Pubblicato online: 01 Oct 2012
Pagine: 67 - 75

Astratto

Accesso libero

Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z trocnova v Praze na Vítkovì / Restoration of the bronze Jan Zizka equestrian statue on the Vítkov Hill in Prague

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 76 - 82

Astratto

Accesso libero

Taveniny pro žárové zinkování s obsahem olova a „bezolovnaté“ – co bychom o nich mìli znát / Lead-containing and lead-free melts used for hot-dip galvanizing – what should be known about them

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 83 - 87

Astratto

0 Articoli
Accesso libero

Alternativní inhibitor pro chladicí roztoky na bázi chloridu vápenatého / An alternative inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 61 - 63

Astratto

Accesso libero

Využití korelaèních měření při regulaci katodické ochrany / The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 64 - 66

Astratto

Accesso libero

Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů / Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators

Pubblicato online: 01 Oct 2012
Pagine: 67 - 75

Astratto

Accesso libero

Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z trocnova v Praze na Vítkovì / Restoration of the bronze Jan Zizka equestrian statue on the Vítkov Hill in Prague

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 76 - 82

Astratto

Accesso libero

Taveniny pro žárové zinkování s obsahem olova a „bezolovnaté“ – co bychom o nich mìli znát / Lead-containing and lead-free melts used for hot-dip galvanizing – what should be known about them

Pubblicato online: 29 Oct 2012
Pagine: 83 - 87

Astratto