Open Access

Zastosowanie Skaterometrii Laserowej I Analizy Obrazu do Oceny Mikronierówności Powierzchni Regenerowanych Przez Napawanie Laserowe I Plazmowe

W referacie przeanalizowano możliwość wykorzystania skaterometrii laserowej do oceny mikronierówności powierzchni regenerowanych. Do badań wybrano zawory silnika spalinowego, których powierzchnie regenerowano poprzez napawanie laserowe i plazmowe. Badane powierzchnie oświetlano światłem laserowym o długości fali λ = 635 nm. Powstające obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego rejestrowano z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego. Zarejestrowane obrazy poddano przetwarzaniu i analizie za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus. Opracowane makro programowe o nazwie SLIA (Scattered Light Image Analysis) pozwoliło na automatyczną analizę wybranych parametrów geometrycznych i fotometrycznych zarejestrowanych obrazów.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials