1. bookVolume 8 (2022): Edizione 1 (January 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Animals in the Anthropocene Epoch. On the Importance of Visual Materials in the Pro-Animal Movement

Pubblicato online: 06 Jun 2022
Volume & Edizione: Volume 8 (2022) - Edizione 1 (January 2022)
Pagine: 1 - 7
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Abstract

The article aims to discuss the importance of visual materials in the pro-animal movement in terms of their use in various areas of pro-animal activity, i.e. promotion of a plant-based diet or investigative activities. The starting point of the considerations is an outline of the issues related to Anthropocene and anthropocentrism (in the context of the current status of animals), and the characteristics of pro-animal activities, undertaken mainly by the third sector. Based on the analysis, it has been shown that visual messages perform an important role in shaping convincing messages, and therefore constitute an invaluable communication tool in the pro-animal movement. They have both a documentary and informative as well as a persuasive character, which is also illustrated by selected examples. In addition, the article emphasizes the role of the media in cooperation with the pro-animal movement, which is an important element of its communication strategy.

Keywords

BESTA, T., JAŚKO, K., GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA, J., & GÓRSKA P. (2019). Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu [Fight, protest, change the world. Psychology of activism]. Smak Słowa. Search in Google Scholar

Bez spiny jem rośliny. Dieta wege ma wiele odcieni i wcale nie oznacza hejtu na mięso [”I got no beef with eating plants”. A vegetarian diet has many shades and does not mean haterade meat]. (2019, May 31). Noizz. pl. https://noizz.pl/ekologia/bez-spiny-jem-rosliny-kampania-namawiajaca-o-ograniczenia-spozycia-miesa/r4smzsg Search in Google Scholar

BEZ SPINY: prawdopodobnie* najlepsza roślinna kampania outdoor 2019 roku [”I got no beef with eating plants”: probably* the best outdoor plant campaign of 2019]. (2019, July 9). [Post on a blog]. https://roslinniejemy.org/blog/kampania-bez-spiny Search in Google Scholar

BIŃCZYK, E. (2017). Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku [Anthropocene discourses and the environmental stagnation of the early twenty-first century]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 1990 (112), 47-59. Search in Google Scholar

BIŃCZYK, E. (2018). Troska o postprzyrodę w epoce antropocenu [Care for post-nature in the Anthropocene epoch]. Etyka, 57, 137-155. https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/42/20 Search in Google Scholar

CICHA, K. (2017). Komunikacja wizualna - humanistyczne oblicze informatyki? [Visual communication - the humanistic visage of computer science?] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 317, 42-53. Search in Google Scholar

DZWONKOWSKA, D. (2017). „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia [“The otherness of an animal”. Homo sapiens’ troubled relationship with the rest of the kingdom of Animalia]. Ethos, 1(117), 193-206. Search in Google Scholar

FERNÁNDEZ, L. (2020). The Emotional Politics of Images: Moral Shock, Explicit Violence and Strategic Visual Communication in the Animal Liberation Movement. Journal for Critical Animal Studies, 4(17), 53-80. https://issuu.com/icasonlinepublications/docs/jcas_vol_17_iss_4_july_2020-final Search in Google Scholar

GOGŁOZA, D. (2017). Najważniejsze trendy we współczesnym ruchu działającym na rzecz zwierząt [The most important trends in the contemporary animal movement]. In B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, & D. Woźniakowska-Fajst (Eds.), Sprawiedliwość dla zwierząt (pp. 249-254). Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”. Search in Google Scholar

GRABOWSKA, B. (2014). Zmiana relacji człowiek-zwierzę, czyli cena postępu [Changing the human-animal relationship, that is the price of progress]. Kultura i Wartości, 2(10), 105-120.10.17951/kw.2014.10.105 Search in Google Scholar

KARBOWIAK, D. (2014). Otwarte klatki, otwarte oczy - śledztwa na fermach przemysłowych jako ważne narzędzie walki o prawa zwierząt i poprawę ich dobrostanu [Open cages, open eyes - investigations at industrial farms as an important tool to fight for animal rights and improve animal welfare]. In J. Andrusiewicz (Ed.), Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi (pp. 231-245). Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Search in Google Scholar

MAMZER, H. (2020). Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne [Animal care: ethical and social challenges]. Oficyna Wydawnicza ATUT. Search in Google Scholar

MIRZOEFF, N. (2012). Czym jest kultura wizualna? [What is visual culture?] In M. Bogunia-Borowska & P. Sztompka (Eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (2 ed.), (pp. 158-192). Znak. Search in Google Scholar

MUSIAŁ, Ł., & FATALSKA, P. (2014). Otwarty rachunek: odkrywając ukryte oblicze ferm przemysłowych [Open bill: discovering the hidden visage of industrial farms]. In J. Andrusiewicz (Ed.), Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi (pp. 221-230). Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Search in Google Scholar

OSIKA, G. (2005). Ogólna charakterystyka procesu perswazji [General characteristics of the process of persuasion]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1402, 1-16. Search in Google Scholar

SCHWERTNER, J. (2020, September 8). Szokujące nagrania. Tak się produkuje futra w Polsce. Film “Krwawy biznes futerkowców” Janusza Schwertnera [Shocking recordings. This is how furs are produced in Poland. The film “Bloody fur business” by Janusz Schwertner]. Onet. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krwawy-biznes-futerkowcow-film-janusza-schwertnera/82wy9vs,79cfc278 Search in Google Scholar

THOMAS-WALTERS, L., MCNULTY, C., & VERÍSSIMO, D. (2020). A scoping review into the impact of animal imagery on pro-environmental outcomes. Ambio, 49, 1135–1145.10.1007/s13280-019-01271-1 Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo