1. bookVolumen 8 (2022): Heft 1 (January 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Animals in the Anthropocene Epoch. On the Importance of Visual Materials in the Pro-Animal Movement

Online veröffentlicht: 06 Jun 2022
Volumen & Heft: Volumen 8 (2022) - Heft 1 (January 2022)
Seitenbereich: 1 - 7
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-7563
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

BESTA, T., JAŚKO, K., GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA, J., & GÓRSKA P. (2019). Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu [Fight, protest, change the world. Psychology of activism]. Smak Słowa. Search in Google Scholar

Bez spiny jem rośliny. Dieta wege ma wiele odcieni i wcale nie oznacza hejtu na mięso [”I got no beef with eating plants”. A vegetarian diet has many shades and does not mean haterade meat]. (2019, May 31). Noizz. pl. https://noizz.pl/ekologia/bez-spiny-jem-rosliny-kampania-namawiajaca-o-ograniczenia-spozycia-miesa/r4smzsg Search in Google Scholar

BEZ SPINY: prawdopodobnie* najlepsza roślinna kampania outdoor 2019 roku [”I got no beef with eating plants”: probably* the best outdoor plant campaign of 2019]. (2019, July 9). [Post on a blog]. https://roslinniejemy.org/blog/kampania-bez-spiny Search in Google Scholar

BIŃCZYK, E. (2017). Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku [Anthropocene discourses and the environmental stagnation of the early twenty-first century]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 1990 (112), 47-59.10.29119/1641-3466.2017.112.4 Search in Google Scholar

BIŃCZYK, E. (2018). Troska o postprzyrodę w epoce antropocenu [Care for post-nature in the Anthropocene epoch]. Etyka, 57, 137-155. https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/42/2010.14394/42 Search in Google Scholar

CICHA, K. (2017). Komunikacja wizualna - humanistyczne oblicze informatyki? [Visual communication - the humanistic visage of computer science?] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 317, 42-53. Search in Google Scholar

DZWONKOWSKA, D. (2017). „Inność zwierzęcia”. Kłopotliwa relacja Homo sapiens z resztą królestwa Animalia [“The otherness of an animal”. Homo sapiens’ troubled relationship with the rest of the kingdom of Animalia]. Ethos, 1(117), 193-206. Search in Google Scholar

FERNÁNDEZ, L. (2020). The Emotional Politics of Images: Moral Shock, Explicit Violence and Strategic Visual Communication in the Animal Liberation Movement. Journal for Critical Animal Studies, 4(17), 53-80. https://issuu.com/icasonlinepublications/docs/jcas_vol_17_iss_4_july_2020-final Search in Google Scholar

GOGŁOZA, D. (2017). Najważniejsze trendy we współczesnym ruchu działającym na rzecz zwierząt [The most important trends in the contemporary animal movement]. In B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, & D. Woźniakowska-Fajst (Eds.), Sprawiedliwość dla zwierząt (pp. 249-254). Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”. Search in Google Scholar

GRABOWSKA, B. (2014). Zmiana relacji człowiek-zwierzę, czyli cena postępu [Changing the human-animal relationship, that is the price of progress]. Kultura i Wartości, 2(10), 105-120.10.17951/kw.2014.10.105 Search in Google Scholar

KARBOWIAK, D. (2014). Otwarte klatki, otwarte oczy - śledztwa na fermach przemysłowych jako ważne narzędzie walki o prawa zwierząt i poprawę ich dobrostanu [Open cages, open eyes - investigations at industrial farms as an important tool to fight for animal rights and improve animal welfare]. In J. Andrusiewicz (Ed.), Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi (pp. 231-245). Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Search in Google Scholar

MAMZER, H. (2020). Opieka nad zwierzętami: wyzwania etyczne i społeczne [Animal care: ethical and social challenges]. Oficyna Wydawnicza ATUT. Search in Google Scholar

MIRZOEFF, N. (2012). Czym jest kultura wizualna? [What is visual culture?] In M. Bogunia-Borowska & P. Sztompka (Eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (2 ed.), (pp. 158-192). Znak. Search in Google Scholar

MUSIAŁ, Ł., & FATALSKA, P. (2014). Otwarty rachunek: odkrywając ukryte oblicze ferm przemysłowych [Open bill: discovering the hidden visage of industrial farms]. In J. Andrusiewicz (Ed.), Aktywizm prozwierzęcy. Instrukcja obsługi (pp. 221-230). Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Search in Google Scholar

OSIKA, G. (2005). Ogólna charakterystyka procesu perswazji [General characteristics of the process of persuasion]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1402, 1-16. Search in Google Scholar

SCHWERTNER, J. (2020, September 8). Szokujące nagrania. Tak się produkuje futra w Polsce. Film “Krwawy biznes futerkowców” Janusza Schwertnera [Shocking recordings. This is how furs are produced in Poland. The film “Bloody fur business” by Janusz Schwertner]. Onet. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krwawy-biznes-futerkowcow-film-janusza-schwertnera/82wy9vs,79cfc278 Search in Google Scholar

THOMAS-WALTERS, L., MCNULTY, C., & VERÍSSIMO, D. (2020). A scoping review into the impact of animal imagery on pro-environmental outcomes. Ambio, 49, 1135–1145.10.1007/s13280-019-01271-1 Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD