1. bookVolume 21 (2016): Edizione 1 (March 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Timber Production Market in Poland and Selected EU Countries – Current Status and Future Challanges

Pubblicato online: 15 Mar 2018
Volume & Edizione: Volume 21 (2016) - Edizione 1 (March 2016)
Pagine: 37 - 39
Ricevuto: 01 Dec 2015
Accettato: 01 Jan 2016
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-5781
Prima pubblicazione
30 Mar 2017
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży drzewno-meblarskiej. Projekt „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”, realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. [Online]. http://www.rsi.org.pl/Search in Google Scholar

[2] M. Grabowski, Poland statement on the wood market review and prospects. [Online]. https://www.unece.org/Search in Google Scholar

[3] D. Jabłoński, STEICO LVL: nowoczesna technologia w przemyśle drzewnym. [Online]. http://www.drewno.pl/Search in Google Scholar

[4] P. Kierasiński, (2014). Finlandia przemysł drzewny i meblarski. [Online]. http://4woodi.pl/Search in Google Scholar

[5] P. Kierasiński, Szwecja - rynek drzewny. [Online]. http://4woodi.pl/Search in Google Scholar

[6] J. Kruk, Polski sektor drzewny w warunkach zmian na rynkach międzynarodowych [Online]. http://www.itd.poznan.pl/Search in Google Scholar

[7] T, Moskalik, W. Nowacka, J. Sadowski, D. Zastocki, Rynek drewna energetycznego w Polsce jako element rozwoju regionalnego. Lasy dla ludzi, ludzie dla lasów. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 14. Zeszyt 32/3/2012. Rogów. 2012. pp. 222-230.Search in Google Scholar

[8] E. Ratajczak, Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce, Instytut Technologii Drewna. Poznań. 2009. pp. 93.Search in Google Scholar

[9] Ł. Sawa, Surowiec do wszystkiego. [Online]. http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/Search in Google Scholar

[10] W. Strykowski, Dokąd zmierza polski sektor leśnodrzewny w warunkach rozwoju gospodarki. [Online]. http://www.itd.poznan.pl/Search in Google Scholar

[11] K. Trębski, [Online]. http://www.lasy.gov.pl/Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo