1. bookVolume 114 (2017): Edition 8 (August 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Environmental Assessment in the Integrated Life Cycle Design of Buildings

Publié en ligne: 26 May 2020
Volume & Edition: Volume 114 (2017) - Edition 8 (August 2017)
Pages: 143 - 151
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Adamczyk W., Ekologia Wyrobu – jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[2] EN 15643-2:2011 Sustainability of construction works. Assessment of buildings. Framework for the assessment of environmental performance.Search in Google Scholar

[3] EN 15978:2011 Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method.Search in Google Scholar

[4] Environmental Consultant INTRON B.V, Environmental declaration Superplasticizing admixtures, EFCA, 2002.Search in Google Scholar

[5] Hajek P., Integrated life cycle assessment of concrete structures, State-of-art report prepared by Task Group 3.7., fib, Prague 2013.10.35789/fib.BULL.0071Search in Google Scholar

[6] International Standard ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. International Standard Organization.Search in Google Scholar

[7] Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[8] Lesiuk, A., Oleszczuk, P., Kuśmierz, M., Zastosowanie techniki LCA w ekologicznej ocenie produktów, technologii i gospodarce odpadami, [w:] J. Ryczkowski, Adsorbenty i katalizatory, Wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, 453–466.Search in Google Scholar

[9] PN-EN 15643-1:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 1: Zasady ogólne.Search in Google Scholar

[10] PN-EN 15643-2:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.Search in Google Scholar

[11] PN-EN 15978:2012. Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD