1. bookVolume 114 (2017): Issue 8 (August 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Environmental Assessment in the Integrated Life Cycle Design of Buildings

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 8 (August 2017)
Page range: 143 - 151
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper discusses the issue of building environmental assessments carried out as part of an integrated life cycle design process. The paper presents the methods used to evaluate environmental impact based on CEN and ISO standards. The paper concludes with an excerpt from an environmental assessment of a reinforced concrete structural frame in an office building.

Keywords

[1] Adamczyk W., Ekologia Wyrobu – jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[2] EN 15643-2:2011 Sustainability of construction works. Assessment of buildings. Framework for the assessment of environmental performance.Search in Google Scholar

[3] EN 15978:2011 Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method.Search in Google Scholar

[4] Environmental Consultant INTRON B.V, Environmental declaration Superplasticizing admixtures, EFCA, 2002.Search in Google Scholar

[5] Hajek P., Integrated life cycle assessment of concrete structures, State-of-art report prepared by Task Group 3.7., fib, Prague 2013.10.35789/fib.BULL.0071Search in Google Scholar

[6] International Standard ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. International Standard Organization.Search in Google Scholar

[7] Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.Search in Google Scholar

[8] Lesiuk, A., Oleszczuk, P., Kuśmierz, M., Zastosowanie techniki LCA w ekologicznej ocenie produktów, technologii i gospodarce odpadami, [w:] J. Ryczkowski, Adsorbenty i katalizatory, Wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, 453–466.Search in Google Scholar

[9] PN-EN 15643-1:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 1: Zasady ogólne.Search in Google Scholar

[10] PN-EN 15643-2:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.Search in Google Scholar

[11] PN-EN 15978:2012. Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo