Accès libre

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

À propos de cet article

Citez

Mańczak K., Nahorski Z.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.Search in Google Scholar

Söderström T., Stoica P.: Identyfikacja Systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

Zimmer A.: Identyfikacja obiektów i sygnałów. Teoria i praktyka dla użytkowników Matlaba, Politechnika Krakowska, Kraków 1998.Search in Google Scholar

Błażejewski A.: Identyfikacja obiektu elektro-akustycznego przy użyciu modeli parametrycznych. Konf. "LIII Otwarte Seminarium z Akustyki", Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie, Zakopane 2006, 213-218.Search in Google Scholar

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials