Accès libre

Identyfikacja Obiektu Wibroakustycznego za Pomocą Modeli Nieparametrycznych

À propos de cet article

Citez

W pracy przedstawiono przykład identyfikacji obiektu wibroakustycznego na przykładzie głośnika niskotonowego zestawu głośnikowego ALTUS. Zaprezentowano opis badanego obiektu za pomocą trzech modeli nieparametrycznych: transmitancji widmowej, funkcji korelacji oraz gęstości widmowej.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials