1. bookVolume 57 (2013): Edition 4 (December 2013)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Stray current induced corrosion protection - permanent ground anchors - 16 years monitoring

Publié en ligne: 13 Feb 2014
Volume & Edition: Volume 57 (2013) - Edition 4 (December 2013)
Pages: 104 - 114
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Směrnice MDS, Základní ochranná opatření vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“, 1992, později nahrazeno předpisem.Search in Google Scholar

2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2008.Search in Google Scholar

3. Metodický pokyn MD ČR MP-DEM: Metodický pokyn - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, 2009. http://www.minovarsa.co.za/products/GRP-bolts.html (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

4. Wietek, B., Korozní monitorovací systém pro železobetonové konstrukce ve stavebnictví, http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

5. Směrnice pro ochranu proti korozi způsobované bludnými proudy ze stejnosměrných zařízení C 3 d z r.1995, SGK, Švýcarsko (uveřejněný překlad v úkolu MD ČR „Elektrické měření bludných proudů na mostních objektech“ z roku 1995)Search in Google Scholar

6. Ramirez, C. W. Laboratory simulation of Corrosion in Renforced Concrete. In Proceedings of CORROSION, CORROSION/90; NACE: Houston, 1990.Search in Google Scholar

7. http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct1, 2011).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo