1. bookVolumen 57 (2013): Heft 4 (December 2013)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Stray current induced corrosion protection - permanent ground anchors - 16 years monitoring

Online veröffentlicht: 13 Feb 2014
Volumen & Heft: Volumen 57 (2013) - Heft 4 (December 2013)
Seitenbereich: 104 - 114
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Směrnice MDS, Základní ochranná opatření vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“, 1992, později nahrazeno předpisem.Search in Google Scholar

2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2008.Search in Google Scholar

3. Metodický pokyn MD ČR MP-DEM: Metodický pokyn - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, 2009. http://www.minovarsa.co.za/products/GRP-bolts.html (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

4. Wietek, B., Korozní monitorovací systém pro železobetonové konstrukce ve stavebnictví, http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

5. Směrnice pro ochranu proti korozi způsobované bludnými proudy ze stejnosměrných zařízení C 3 d z r.1995, SGK, Švýcarsko (uveřejněný překlad v úkolu MD ČR „Elektrické měření bludných proudů na mostních objektech“ z roku 1995)Search in Google Scholar

6. Ramirez, C. W. Laboratory simulation of Corrosion in Renforced Concrete. In Proceedings of CORROSION, CORROSION/90; NACE: Houston, 1990.Search in Google Scholar

7. http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct1, 2011).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo