1. bookTom 57 (2013): Zeszyt 4 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Stray current induced corrosion protection - permanent ground anchors - 16 years monitoring

Data publikacji: 13 Feb 2014
Tom & Zeszyt: Tom 57 (2013) - Zeszyt 4 (December 2013)
Zakres stron: 104 - 114
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Směrnice MDS, Základní ochranná opatření vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“, 1992, později nahrazeno předpisem.Search in Google Scholar

2. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2008.Search in Google Scholar

3. Metodický pokyn MD ČR MP-DEM: Metodický pokyn - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, 2009. http://www.minovarsa.co.za/products/GRP-bolts.html (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

4. Wietek, B., Korozní monitorovací systém pro železobetonové konstrukce ve stavebnictví, http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct 1, 2011).Search in Google Scholar

5. Směrnice pro ochranu proti korozi způsobované bludnými proudy ze stejnosměrných zařízení C 3 d z r.1995, SGK, Švýcarsko (uveřejněný překlad v úkolu MD ČR „Elektrické měření bludných proudů na mostních objektech“ z roku 1995)Search in Google Scholar

6. Ramirez, C. W. Laboratory simulation of Corrosion in Renforced Concrete. In Proceedings of CORROSION, CORROSION/90; NACE: Houston, 1990.Search in Google Scholar

7. http://de.wikipedia.org/wiki/CMS-Elektrode (accessed Oct1, 2011).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo