1. bookVolume 10 (2020): Edition 1 (December 2020)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2067-354X
Première parution
30 Jul 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
access type Accès libre

Reading in Research and Information Centres. Case Study of LBUS

Publié en ligne: 24 Dec 2020
Volume & Edition: Volume 10 (2020) - Edition 1 (December 2020)
Pages: 1 - 13
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2067-354X
Première parution
30 Jul 2019
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Abstract

The paper focuses of to open the minds of pupils and turn them to reading, teacher librarians must prepare pupils, bring them face to face with reading, situations, themes from each reading instance, so that they can analyze, describe, freely express themselves, using the right words to convey their thoughts, feelings, emotions, and compare the information they came across while reading with their own experiences, the situations they’ve lived through, thus anchoring them in daily reality.

Keywords

[1] ANCUȚA, Partenie. Modalitați de stimulare a lecturii la elevi. Timișoara, Excelsior Publishing House Art, 2007.Search in Google Scholar

[2] CORNEA, Paul. Introducere în teoria lecturii. Second Edition, Polirom Publishing House, 1998.Search in Google Scholar

[3] COSTEA, Octavia. Didactica lecturii. O abordare funcțională. Iași, European Institute, 2006.Search in Google Scholar

[4] HAREA, Gabriela Colaborator bibliotecar-cadre didactice: factor de stimulare a lecturii elevilor. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XIX, new series, 2008, no. 11-12.Search in Google Scholar

[5] MURĂRAȘU, D., SIMONESCU, Dan. Lectura particulară și biblioteca școlară. Bucharest, 1939.Search in Google Scholar

[6] NICU, Adriana. Strategii de formare a gândirii critice. Bucharest, Didactică și pedagogică Publishing House, R.A., 2007.Search in Google Scholar

[7] POPESCU, Cristina. Cititor – bibliotecar – bibliotecă. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XIV (LV), new series, no. 8/2003.Search in Google Scholar

[8] POPTĂMAȘ, Dimitrie. Reflecții despre carte, bibliotecă și lectură. Târgu-Mureș, Nico Publishing House, 2009.Search in Google Scholar

[9] REGNEALĂ, Mircea. Vocabular de biblioteconomie și Ștința informării, vol. I-II: Bucharest, ABIR, 1995-1996.Search in Google Scholar

[10] SÂRGHIE, Octavian, Mihai. Lectura – o experiență fara sfârșit. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XXIII (LXIV), NEW SERIES, no. 1/2012.Search in Google Scholar

[11] ȘINCAN, Eugenia. Îndrumător pentru învățători, părinți și copii. Craiova, Scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice Publishing House, Volume I, 1998.Search in Google Scholar

[12] STEELE, Jeannie L., MEREDITH, Kurtis S., TEMPLE, Charles. Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Volume I, 1998.Search in Google Scholar

[13] STEELE, Jeannie L., MEREDITH, Kurtis S., TEMPLE, Charles. Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Volume II, 1998.Search in Google Scholar

[14] Ministry of Education, Research, Youth and Sports (MECTS): www.edu.ro/cdi.Search in Google Scholar

[15] Rules for Teacher librarians, available on the official website of MECTS www.edu.ro/cdi.Search in Google Scholar

[16] ARGATU, Daniela. Dezvoltarea competenței de lectură în biblioteca școlară. Article available at: https://www.ccdsuceava.ro/pdf/biblioteca/competenta%20de%20lectura.pdf.Search in Google Scholar

[17] BĂDESCU, Cezar-Paul. Pastila de cultură: de ce să citim literatură? Article available at:https://adevarul.ro/pastila_de_weekend/Pastila_de_ciltura_De_ce_sa_citim_literatura_0_576542919.html.Search in Google Scholar

[18] CÂNTEC, Oltița. De ce să nu mai citim. Article available at:https://evenimentul.ro/articol/de-ce-sa-nu-mai-citim.html.Search in Google Scholar

[19] CIUCĂ, Cristina. Strategii pentru educarea gustului pentru lectură în rândul elevilor. Article available at: https://www.asociatia-profesorilor.ro/Educareagustului-pentru-lectura.html.Search in Google Scholar

[20] FEȘTILĂ, Constantin Bogdan. Povestea înfințării unui Centru de documentare și informare. Article available at: https://sites.google.com/site/cdifalticeni/proiectulcdi.Search in Google Scholar

[21] MOLDOVAN, Adela. Tipuri de lectură. Article available at: https://lectura.pasiunea.eu/tipuri-de-lectura_articol_2713.html.Search in Google Scholar

[22] PĂICUȚ, Laura, VIDICAN, Delia, BUHA, Lavinia. Documentare – informare profesională. Revista profesorilor documentariști. Article available at: https://www.scribd.com/document/31534609/Numarul-2-Aprilie-2010-REVISTA-CDI.Search in Google Scholar

[23] RADU, Corina. Despre lectură și rolul cititorului în devenirea unei opere literare. Article available at: https://lectura.pasiunea.eu/despre-lectura-si-rolulcititorului-in-devenirea-unei-opere-literare_articol_49.html.Search in Google Scholar

[24] SEBASTIAN, Alexandru. Tehnici de documentare și informare – CDS – profilul bibliotecar-documentarist. Article available at: https://bibliotecari.blogspot.com/2006/10/centre-de-documentare-siinformare.html.Search in Google Scholar

[25] http://lewebpedagogique.com/flegbadau/initiere-in-cercetarea-documentara-parteai/2-centrul-de-documentare-si-informare-cdi/22-organizarea-si-functionarea-unuicdi/221-regulamentul-de-organizare-si-functionare/,Search in Google Scholar

[26] Fédération des associations des professeurs documentalistes de l’Éducation nationale, French Ministry of National Education https://data.bnf.fr/Search in Google Scholar

[27] Franςoise Chapron, Les CDI (Centre de Documentation et d’Information) des Lycees et College en France: Quelle Contribution a la Formation des Citoyen?, available at: http://archive.ifla.org/IV/ifla63/63chaf.htmSearch in Google Scholar

[28] Dorina Dolha, Principiile pedagogiei Freinet, available at: www.aiarad.ro/pdf/publicatii/quovadis_nr4_2004.pdf,Search in Google Scholar

[29] Cury A., Brilliant Parents, Fascinating Teachers, Bucharest, For You Publishing House, 2005, p.20Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo