1. bookVolume 10 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2067-354X
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Reading in Research and Information Centres. Case Study of LBUS

Published Online: 24 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 10 (2020) - Issue 1 (December 2020)
Page range: 1 - 13
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2067-354X
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] ANCUȚA, Partenie. Modalitați de stimulare a lecturii la elevi. Timișoara, Excelsior Publishing House Art, 2007.Search in Google Scholar

[2] CORNEA, Paul. Introducere în teoria lecturii. Second Edition, Polirom Publishing House, 1998.Search in Google Scholar

[3] COSTEA, Octavia. Didactica lecturii. O abordare funcțională. Iași, European Institute, 2006.Search in Google Scholar

[4] HAREA, Gabriela Colaborator bibliotecar-cadre didactice: factor de stimulare a lecturii elevilor. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XIX, new series, 2008, no. 11-12.Search in Google Scholar

[5] MURĂRAȘU, D., SIMONESCU, Dan. Lectura particulară și biblioteca școlară. Bucharest, 1939.Search in Google Scholar

[6] NICU, Adriana. Strategii de formare a gândirii critice. Bucharest, Didactică și pedagogică Publishing House, R.A., 2007.Search in Google Scholar

[7] POPESCU, Cristina. Cititor – bibliotecar – bibliotecă. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XIV (LV), new series, no. 8/2003.Search in Google Scholar

[8] POPTĂMAȘ, Dimitrie. Reflecții despre carte, bibliotecă și lectură. Târgu-Mureș, Nico Publishing House, 2009.Search in Google Scholar

[9] REGNEALĂ, Mircea. Vocabular de biblioteconomie și Ștința informării, vol. I-II: Bucharest, ABIR, 1995-1996.Search in Google Scholar

[10] SÂRGHIE, Octavian, Mihai. Lectura – o experiență fara sfârșit. In: Biblioteca. Revista de bibliologie și știința informării, year XXIII (LXIV), NEW SERIES, no. 1/2012.Search in Google Scholar

[11] ȘINCAN, Eugenia. Îndrumător pentru învățători, părinți și copii. Craiova, Scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice Publishing House, Volume I, 1998.Search in Google Scholar

[12] STEELE, Jeannie L., MEREDITH, Kurtis S., TEMPLE, Charles. Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Volume I, 1998.Search in Google Scholar

[13] STEELE, Jeannie L., MEREDITH, Kurtis S., TEMPLE, Charles. Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Volume II, 1998.Search in Google Scholar

[14] Ministry of Education, Research, Youth and Sports (MECTS): www.edu.ro/cdi.Search in Google Scholar

[15] Rules for Teacher librarians, available on the official website of MECTS www.edu.ro/cdi.Search in Google Scholar

[16] ARGATU, Daniela. Dezvoltarea competenței de lectură în biblioteca școlară. Article available at: https://www.ccdsuceava.ro/pdf/biblioteca/competenta%20de%20lectura.pdf.Search in Google Scholar

[17] BĂDESCU, Cezar-Paul. Pastila de cultură: de ce să citim literatură? Article available at:https://adevarul.ro/pastila_de_weekend/Pastila_de_ciltura_De_ce_sa_citim_literatura_0_576542919.html.Search in Google Scholar

[18] CÂNTEC, Oltița. De ce să nu mai citim. Article available at:https://evenimentul.ro/articol/de-ce-sa-nu-mai-citim.html.Search in Google Scholar

[19] CIUCĂ, Cristina. Strategii pentru educarea gustului pentru lectură în rândul elevilor. Article available at: https://www.asociatia-profesorilor.ro/Educareagustului-pentru-lectura.html.Search in Google Scholar

[20] FEȘTILĂ, Constantin Bogdan. Povestea înfințării unui Centru de documentare și informare. Article available at: https://sites.google.com/site/cdifalticeni/proiectulcdi.Search in Google Scholar

[21] MOLDOVAN, Adela. Tipuri de lectură. Article available at: https://lectura.pasiunea.eu/tipuri-de-lectura_articol_2713.html.Search in Google Scholar

[22] PĂICUȚ, Laura, VIDICAN, Delia, BUHA, Lavinia. Documentare – informare profesională. Revista profesorilor documentariști. Article available at: https://www.scribd.com/document/31534609/Numarul-2-Aprilie-2010-REVISTA-CDI.Search in Google Scholar

[23] RADU, Corina. Despre lectură și rolul cititorului în devenirea unei opere literare. Article available at: https://lectura.pasiunea.eu/despre-lectura-si-rolulcititorului-in-devenirea-unei-opere-literare_articol_49.html.Search in Google Scholar

[24] SEBASTIAN, Alexandru. Tehnici de documentare și informare – CDS – profilul bibliotecar-documentarist. Article available at: https://bibliotecari.blogspot.com/2006/10/centre-de-documentare-siinformare.html.Search in Google Scholar

[25] http://lewebpedagogique.com/flegbadau/initiere-in-cercetarea-documentara-parteai/2-centrul-de-documentare-si-informare-cdi/22-organizarea-si-functionarea-unuicdi/221-regulamentul-de-organizare-si-functionare/,Search in Google Scholar

[26] Fédération des associations des professeurs documentalistes de l’Éducation nationale, French Ministry of National Education https://data.bnf.fr/Search in Google Scholar

[27] Franςoise Chapron, Les CDI (Centre de Documentation et d’Information) des Lycees et College en France: Quelle Contribution a la Formation des Citoyen?, available at: http://archive.ifla.org/IV/ifla63/63chaf.htmSearch in Google Scholar

[28] Dorina Dolha, Principiile pedagogiei Freinet, available at: www.aiarad.ro/pdf/publicatii/quovadis_nr4_2004.pdf,Search in Google Scholar

[29] Cury A., Brilliant Parents, Fascinating Teachers, Bucharest, For You Publishing House, 2005, p.20Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD