1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Management of a Child’s Shares in a Limited Liability Company

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 159 - 175
Reçu: 31 Jan 2022
Accepté: 28 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Czemiel P., Siemion K., Zasady dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez małoletniego spadkobiorcę, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 3.10.15290/bsp.2017.22.03.07 Search in Google Scholar

Fiutak A., Odpowiedzialność rodziców za brak opieki nad dziećmi, „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4 (76).10.31743/sp.4708 Search in Google Scholar

Gajda J., (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz 2021, wyd. 7, Komentarz do art. 101 KRO, Legalis. Search in Google Scholar

Gołębiewski K., (w:) J. Jezior, K. Zagrobleny (red.), Uwagi dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego: księga pamiątkowa ku czci doktora Józefa Kremisa i doktora Jerzego Strzebińczyka, Wrocław 2019. Search in Google Scholar

Gromek K., Granice władzy rodzicielskiej, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 8. Search in Google Scholar

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz 2020, wyd. 7, Komentarz do art. 101 KRO, Legalis. Search in Google Scholar

Herbet A., (w:) System Prawa Prywatnego, t. 17 A: Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, wyd. 2, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Hausheer H., Achermann-Weber C., Wolf S., Questionnaire: Switzerland, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer (red.), European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Komentarz do art. 101, LEX/el 2019. Search in Google Scholar

Kidyba A., (w:) M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, Komentarz do art. 243, LEX/el. 2022. Search in Google Scholar

Kurki-Suonio K., Questionnaire: Finland, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer, European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Lowe N., Questionnaire: England and Wales, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer (red.), European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Lund-Andersen I., Jeppesen-de Boer Ch., Questionnaire: Denmark, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer (red.), European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Pazdan M., (w:) System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Pintens W., Pignolet D., Questionnaire: Belgium, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer, European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Pyzioł W., (w:) W. Pyzioł, I. Weiss, A. Szumański, Prawo spółek, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Radwański Z., (w:) System Prawa Prywatnego, t 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002. Search in Google Scholar

Romanow S., Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2021, nr 1. Search in Google Scholar

Roth M., Questionnaire: Austria, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer, European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Słyk J., (w:) K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz 2020, wyd. 8, Komentarz do art. 01 KRO, Legalis. Search in Google Scholar

Sołtysiński S., (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. I: Przepisy ogólne. Spółki osobowe, Komentarz do artykułów 1–150, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Weiss E., Szeibert O., Questionnaire: Hungary, (w:) K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Summer, European Family Law in Action, vol.: III Parental Responsibilities, Antwerp–Oxford 2005. Search in Google Scholar

Wicherek P., (w:) M. Fras M. Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Komentarz do art. 101, System Informacji Prawnej Lex. Search in Google Scholar

Zegadło R., Zarząd majątkiem dziecka, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 18. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo