Revista y Edición

Volumen 74 (2023): Edición 1 (March 2023)

Volumen 73 (2022): Edición 4 (December 2022)

Volumen 73 (2022): Edición 3 (September 2022)

Volumen 73 (2022): Edición 2 (June 2022)

Volumen 73 (2022): Edición 1 (March 2022)

Volumen 72 (2021): Edición 4 (December 2021)

Volumen 72 (2021): Edición 3 (September 2021)

Volumen 72 (2021): Edición 2 (June 2021)

Volumen 72 (2021): Edición 1 (March 2021)

Volumen 71 (2020): Edición 4 (December 2020)

Volumen 71 (2020): Edición 3 (September 2020)

Volumen 71 (2020): Edición 2 (June 2020)

Volumen 71 (2020): Edición 1 (March 2020)

Volumen 70 (2019): Edición 4 (December 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 3 (September 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 2 (June 2019)

Volumen 70 (2019): Edición 1 (March 2019)

Volumen 69 (2018): Edición 4 (December 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 3 (September 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 2 (June 2018)

Volumen 69 (2018): Edición 1 (March 2018)

Volumen 68 (2017): Edición 4 (December 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 3 (September 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 2 (June 2017)

Volumen 68 (2017): Edición 1 (March 2017)

Volumen 67 (2016): Edición 4 (December 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 3 (September 2016)

Volumen 67 (2016): Edición 1 (March 2016)

Volumen 66 (2015): Edición 4 (December 2015)

Volumen 66 (2015): Edición 3 (September 2015)

Volumen 66 (2015): Edición 2 (June 2015)

Volumen 66 (2015): Edición 1 (March 2015)

Volumen 65 (2014): Edición 4 (December 2014)

Volumen 65 (2014): Edición 2 (June 2014)

Volumen 65 (2014): Edición 1 (March 2014)

Volumen 64 (2013): Edición 4 (December 2013)

Volumen 64 (2013): Edición 3 (September 2013)

Volumen 64 (2013): Edición 2 (June 2013)

Volumen 64 (2013): Edición 1 (March 2013)

Volumen 63 (2012): Edición Supplement-1 (April 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 4 (December 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 3 (September 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 2 (June 2012)

Volumen 63 (2012): Edición 1 (March 2012)

Volumen 62 (2011): Edición 4 (December 2011)

Volumen 62 (2011): Edición 3 (September 2011)

Volumen 62 (2011): Edición 2 (June 2011)

Volumen 62 (2011): Edición 1 (March 2011)

Volumen 61 (2010): Edición 4 (December 2010)

Volumen 61 (2010): Edición 3 (September 2010)

Volumen 61 (2010): Edición 2 (June 2010)

Volumen 61 (2010): Edición 1 (March 2010)

Volumen 60 (2009): Edición 4 (December 2009)

Volumen 60 (2009): Edición 3 (September 2009)

Volumen 60 (2009): Edición 2 (June 2009)

Volumen 60 (2009): Edición 1 (March 2009)

Volumen 59 (2008): Edición 4 (December 2008)

Volumen 59 (2008): Edición 3 (September 2008)

Volumen 59 (2008): Edición 2 (June 2008)

Volumen 59 (2008): Edición 1 (March 2008)

Volumen 58 (2007): Edición 4 (December 2007)

Volumen 58 (2007): Edición 3 (September 2007)

Volumen 58 (2007): Edición 2 (June 2007)

Volumen 58 (2007): Edición 1 (March 2007)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1848-6312
Publicado por primera vez
26 Mar 2007
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 73 (2022): Edición 4 (December 2022)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
1848-6312
Publicado por primera vez
26 Mar 2007
Periodo de publicación
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

9 Artículos

Review

Acceso abierto

Metabolic and genetic derangement: a review of mechanisms involved in arsenic and lead toxicity and genotoxicity

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 244 - 255

Resumen

Abstract

Urbanizacija i industrijalizacija su u porastu u cijelome svijetu. S obama ovim fenomenima izravno su povezana zagađivala iz okoliša, poput potencijalno toksičnih elemenata (PTE). Dva elementa koja izazivaju najveću zabrinutost su arsen (As) i olovo (Pb) u tlu i vodi, bilo da su tamo došli prirodnim putem ili zbog ljudske djelatnosti. Oba su i potencijalno kancerogena. U ovom preglednom radu razmatraju se mehanizmi kojima As i Pb ugrožavaju metaboličke procese i izazivaju oštećenja genoma. Unatoč zabranama i naporima da se ograniči njihovo korištenje, oba su elementa perzistentna u okolišu i predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje, zbog čega je potrebno nastaviti s njihovim toksikološkim istraživanjima.

Key words

 • arsenic trioxide
 • DNA damage
 • human health
 • metal availability
 • oxidative stress
 • reactive oxygen species

Ključne riječi

 • arsen trioksid
 • ljudsko zdravlje
 • metali
 • oksidacijski stres
 • oštećenje DNA
 • reaktivne kisikove vrste
 • toksikologija
 • zakonska regulativa

Mini review

Acceso abierto

Resveratrol as antioxidant in cardiac surgery: is there potential for clinical application?

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 256 - 259

Resumen

Abstract

Kardijalna kirurgija je kirurška struka koja se vrlo brzo razvija, a u kojoj se pri radu koristi uređaj za izvantjelesni krvotok. Njegovo korištenje dovodi do sustavnog upalnog odgovora koji se prezentira kao ishemijsko-reperfuzijska ozljeda i multiorganska disfunkcija. Resveratrol, stilbenoid iz skupine fenola, prirodni je antioksidans koji se nalazi u grožđu, borovnicama, malinama, murvi i kikirikiju, a smatra se da ima neuroprotektivna, antidijabetička, antikarcinogena i kardioprotektivna svojstva. Prema dosadašnjim znanstvenim istraživanjima, resveratrol je moguće glavni čimbenik kardioprotektivnoga djelovanja vina, koje se očituje vazodilatacijom, smanjenjem količine reaktivnih radikala kisika i arterijskoga krvnog tlaka, zatim smanjenjem peroksidacije lipoproteina male gustoće i ublažavanjem ishemijsko-reperfuzijske ozljede. Cilj je ovoga pregleda sažeti trenutačno znanje o potencijalnim kardioprotektivnim svojstvima resveratrola u bolesnika koji se podvrgavaju kardiokirurškom zahvatu pri kojem se koristi uređaj za izvantjelesni krvotok. Resveratrol ima razne učinke na ljudsku kardiovaskularnu fiziologiju, od kojih mnogi još moraju biti istraženi.

Key words

 • cardioprotective effects
 • cardiopulmonary bypass
 • ischaemia/reperfusion injury
 • polyphenols

Ključne riječi

 • kardioprotektivni učinak
 • polifenol
 • uređaj za izvantjelesni krvotok

Original article

Acceso abierto

Evaluation of bacterial uptake, antibacterial efficacy against Escherichia coli, and cytotoxic effects of moxifloxacin-loaded solid lipid nanoparticles

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 260 - 269

Resumen

Abstract

Moksifloksacin je važan antibiotik koji se često rabi za liječenje rekurentne infekcije bakterijom Escherichia coli (E. coli). Cilj je ovog istraživanja bio ocijeniti njegovu djelotvornost u formulaciji s krutim lipidnim nanočesticama (engl. solid lipid nanoparticles, krat. SNL) i nanostrukturiranim lipidnim nosačima (engl. nanostructured lipid carriers, krat. NLC) kao njegovim vehikulima. U tu smo svrhu osmislili dva SLN-a (SLN1 i SLN2) te dva NLC-a (NLC1 i NLC2) različitih svojstava (veličine čestice, raspodjele veličina, zeta potencijala i sposobnosti enkapsulacije) te ih obogatili moksifloksacinom kako bismo utvrdili njegovo otpuštanje, djelovanje protiv E. coli i citotoksičnost za makrofagnu staničnu liniju RAW 264.7 in vitro. S bakterijskom apsorpcijom od 57,29 %, SLN1 se pokazao značajno djelotvornijim vehikulom moksifloksacina od njegove standardne formulacije (otopine), a formulacije s SLN2, NLC1 odnosno NLC2 s odgovarajućim apsorpcijama od 50,74 %, 39,26 % odnosno 32,79 % iskazale su djelotvornost sličnu onoj standardnog antibiotika. Test citotoksičnosti nije pokazao značajnu toksičnost nanočestica bez obzira na to jesu li sadržavale moksifloksacin ili nisu. Naši rezultati upućuju na mogući smjer razvoja djelotvornih lipidnih nosača kojima bi se mogle smanjiti nuspojave i povećati antibakterijska djelotvornost liječenja s obzirom na sve veću bakterijsku rezistentnost.

Key words

 • antibiotic
 • biocompatibility
 • drug resistance
 • lipid-based nanoparticles
 • RAW 264.7 cell line

Ključne riječi

 • antibiotik
 • biokompatibilnost
 • nanočestice s lipidima
 • rezistentnost na lijek
 • stanična linija RAW 264.7
Acceso abierto

Ozone disinfection efficiency against airborne microorganisms in hospital environment: a case study

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 270 - 276

Resumen

Abstract

Bolničke infekcije mogu se prenijeti zrakom pa je higijena zraka u bolničkim sobama važan preventivni čimbenik. Standardne metode dezinfekcije nisu dovoljne za potpuno uništavanje bakterija u zraku te je potrebno pronaći odgovarajuću metodu dezinfekcije zraka. Primjena plinovitih dezinficijensa pokazala se učinkovitom, a ozon je potencijalni kandidat za dezinfekciju zraka u bolničkom okružju zbog dokazanog antimikrobnog učinka i niske cijene proizvodnje. Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi antimikrobni učinak plinovitog ozona na kakvoću zraka bolničke sobe i identificirati standardne bakterije, raspršene u zraku. Istraživanje je provedeno u bolničkoj sobi Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Zrak je bio uzorkovan na različitim mjestima u prostoriji prije i nakon tretmana ozonom u trajanju od 1 sata / 15, 71 mg/m3. Nadalje, identifikacija i kvantifikacija vrsta bakterija provedena je u uzorkovanom zraku na različitim lokacijama. Dominirale su gram-pozitivne bakterije iz rodova Micrococcus, Staphylococcus i Bacillus. Nakon tretmana, broj bakterija u zraku smanjen je 33 %, 58 % i 61 %, ovisno o lokaciji uzorkovanja, a najotpornijima su se pokazale bakterije iz roda Micrococcus. Plinoviti ozon prouzročuje značajno smanjenje mikroorganizama koji su raspršeni u zraku u česticama prašine i kapljicama u bolničkoj sobi. Preporučuje se produljeno djelovanje s većim koncentracijama ozona u kombinaciji s mehaničkim čišćenjem i čestim prozračivanjem.

Key words

 • aerosol
 • airborne bacteria
 • disinfection
 • hospital acquired infections

Ključne riječi

 • aerosol
 • bakterije u zraku
 • bolničke infekcije
 • dezinfekcija
Acceso abierto

Cytotoxicity-related effects of imidazolium and chlorinated bispyridinium oximes in SH-SY5Y cells

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 277 - 284

Resumen

Abstract

Praćenjem učinka odabranih imidazolijevih i kloriranih bispiridinijevih oksima utvrđeno je da uzrokuju citotoksičnost i aktiviraju različite mehanizme ili tipove stanične smrti. Kako bismo to detaljnije istražili, analizirali smo aktivaciju nekoliko signalnih putova, kao i interakcije acetilkolinskih receptora (AChR) s navedenim oksimima te procijenili može li se opaženi toksični učinak objasniti njihovim utjecajem na ove specifične mete. Rezultati su pokazali da su klorirani bispiridinijevi oksimi prouzročili vremenski-ovisnu citotoksičnost, bez smanjenja razine ATP-a uz aktivaciju ERK1/2 i p38 MAPK-vezanih signalnih kaskada i inhibiciju fosforilacije STAT3 i AMPK proteina. Imidazolijevi oksimi djelovali su vremenski neovisno, uz značajno smanjenje razine ATP-a i inhibiciju ERK1/2 signalnog puta te fosforilaciju p38 MAPK, AMPK i ACC proteina. Navedeni signalni putovi obično se aktiviraju ili promjenom unutarnjega staničnog statusa, osobito energetskoga, ili vanjskim signalima, što upućuje na moguće interakcije oksima s nekim membranskim receptorima. Zanimljivo, in silico analizom procijenjeno je da je najvjerojatnija interakcija testiranih oksima s porodicom G-protein-spregnutih membranskih receptora (GPCR). K tomu, eksperimentalno je potvrđeno da testirani oksimi djeluju kao mogući antagonisti acetilkolina za vezanje na membranske AChR, potvrđujući tako i računalnu in silico procjenu. Iako interakcije ispitanih oksima s membranskim receptorima treba dodatno potvrditi, takve bi ih interakcije učinile kandidatima za razvoj specifičnih terapija u drugim područjima istraživanja, osim u istraživanjima povezanima s kolinesterazama, npr. kao moguće protutumorske lijekove, putem utjecaja na fluks iona Ca2+ uključenoga u progresiju tumora.

Key words

 • antidotes
 • calcium signalling
 • cell viability
 • Fura-2 AM
 • receptor
 • kinase

Ključne riječi

 • Fura-2 AM
 • kinaza
 • protuotrovi
 • receptor
 • signalizacija kalcijem
 • vijabilnost stanica
Acceso abierto

Endocrine adverse effects of mono(2-ethylhexyl) phthalate and monobutyl phthalate in male pubertal rats

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 285 - 296

Resumen

Abstract

Budući da su ograničene spoznaje o štetnim učincima mono(2-etilheksil) ftalata i monobutil ftalata, dvaju ključnih metabolita najčešćih ftalata koji se rabe u izradi plastike u različitim proizvodima za svakodnevnu primjenu, cilj je našeg istraživanja bio dobiti potpuniju sliku o njima s obzirom na organske sustave, uključujući krv, jetru, bubreg i gušteraču u 66 mužjaka štakora u pubertetu, nasumce raspoređenih u jedanaest skupina po 6 životinja, od kojih su neke gavažom primale jedan od tih dvaju metabolita 28 dana u dozama od 25, 50, 100, 200 ili 400 mg/kg tjelesne mase na dan. Kontrolna je skupina primala samo kukuruzno ulje, koje je u drugim skupinama služilo kao otapalo za metabolite. Na kraju pokusa prikupljeni su uzorci krvi za biokemijske, hematološke i imunološke pretrage. Uzorci bubrega, jetre i gušterače uzeti su disekcijom za histopatološku analizu. Izloženost bilo kojemu od tih dvaju metabolita dovela je do povećanja mase jetre i smanjenja mase gušterače, posebice pri najvišim dozama. Izloženi štakori imali su povišene vrijednosti ALT, AST, glukoze i triglicerida te snižene vrijednosti ukupnih proteina i albumina u krvi. Oba su metabolita dovela do povećanja prosječnog volumena eritrocita (MCV) i pada hemoglobina u usporedbi s kontrolnom skupinom. Premda su doveli i do pada razina inzulina u krvi, nalazi na antitijela na stanice Langerhansovih otočića i inzulin u izloženih štakora bili su negativni, baš kao i u kontrolnoj skupini. Histopatološke promjene povezane s izloženosti obuhvaćale su sinusoidnu degeneraciju u jetri, glomerulsku degeneraciju u bubregu te degeneraciju otočića gušterače. Naši rezultati potvrđuju toksično djelovanje MEHP-a i MBP-a na endokrine organe mužjaka štakora u pubertetu, ali isto tako upućuju na potrebu za daljnjim istraživanjima ne bi li se bolje razumjeli mehanizmi koji stoje iza štetnih događaja, naročito pri kroničnoj izloženosti ftalatima.

Key words

 • diabetes
 • endocrine disrupting chemicals
 • histopathological changes
 • metabolites
 • toxicity

Ključne riječi

 • dijabetes
 • endokrini disruptori
 • histopatološke promjene
 • metaboliti
 • toksičnost
Acceso abierto

Occupational exposure to silica dust in Slovenia is grossly underestimated

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 297 - 302

Resumen

Abstract

Silicijev dioksid v kristalni obliki se uporablja v različnih gospodarskih panogah ali pa je prisoten kot vzporedni produkt. Fini delci se po vdihavanju deponirajo v pljučih in lahko povzročijo nastanek silikoze, kronične obstruktivne bolezni pljuč in pljučnega raka. Cilj študije je bil oceniti poklicno razširjenost izpostavljenosti vdihljivemu silicijevemu dioksidu in stopnjo zdravstvenega bremena zaradi take izpostavljenosti v Sloveniji. Da bi to lahko naredili, smo v prvi raziskavi skušali oceniti število delavcev izpostavljenih vdihljivemu silicijevemu dioksidu v slovenski industriji, v drugi pa smo odčitali in klasificirali spremembe na radiogramih delavcev izpostavljenih vdihljivemu silicijevemu dioksidu. Iz slednje bi lahko posredno sklepali o zdravstvenem tveganju preostalih izpostavljenih delavcev v Sloveniji. Vendar pa je prva študija pokazala, da so javni podatki nezanesljivi in pomanjkljivi in da predstavniki podjetij močno podcenjujejo poklicno izpostavljenost silicijevemu dioksidu. Meritve celokupnega praha je naredilo le 8,3% podjetij, meritve praha silicijevega dioksida pa le 1,8 % sodelujočih podjetih. Druga raziskava je pokazala, da ima ena tretjina izpostavljenih delavcev spremembe na rentgenogramih pljuč, ki bi jih lahko pripisali silikozi. Ker so bili pridobljeni podatki hudo podcenjeni in nezanesljivi, cilj naše študije ni bil dosežen; rezultati pa so pokazali, kaj je potrebno storiti za izboljšanje stanja. Vsa podjetja morajo biti sistematično obveščena o poklicnem tveganju, inšpekcija za delo pa mora vztrajno, redno in dosledno izvajati nadzor izpostavljenosti.

Key words

 • construction industry
 • glass industry
 • respirable dust
 • silicon dioxide
 • quartz

Ključne besede

 • gradbeništvo
 • meritve praha
 • silicijev dioksid
 • steklarstvo
 • vdihljiv prah
Acceso abierto

UGT2B7 c.-161C>T polymorphism frequency in Croatian population

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 303 - 307

Resumen

Abstract

Najčešći metabolički put konjugacije u ljudi je glukuronidacija zbog svojih različitih i brojnih potencijalnih supstrata. Enzim UGT2B7, kodiran genom UGT2B7, eksprimiran je u bubrezima i crijevima, a aktivan je i u mozgu. Podatci o učestalosti polimorfizma UGT2B7 u hrvatskoj populaciji vrlo su ograničeni. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učestalost polimorfizma UGT2B7 c.-161C>T (rs7668258), povezanoga s promijenjenom aktivnošću enzima, u hrvatskoj populaciji te ga usporediti s učestalošću u drugim etničkim skupinama. Ovaj je polimorfizam u potpunoj neravnoteži vezanosti s potvrđenom važnom varijantom UGT2B7 c.802C>T (UGT2B7*2, rs7439366) u kliničkoj medicini. Svi ispitanici redovito su upućivani na farmakogenetičko ispitivanje u KBC Zagreb, a svi podatci prikupljani su nekoliko godina i retrospektivno analizirani. Genotipizacija je provedena lančanom reakcijom polimeraze u stvarnom vremenu (PCR) korištenjem TaqMan® testa genotipizacije metabolizma lijekova za UGT2B7 c.-161C>T (rs7668258). Ukupno je bio uključen 501 pacijent: njih 120 (23,95 %) bili su nositelji genotipa UGT2B7 c.-161CC, njih 255 (50,9 %) bili su heterozigotni nositelji (UGT2B7 c.-161CT), a 126 (25,15 %) ispitanika homozigotni nositelji UG2TB7 c.-161TT. Učestalost alela varijante UGT2B7 c.-161C>T u ovom istraživanju bila je T=0,506. Kao zaključak, učestalost alelnih varijanti i genotipova UGT2B7 c.-161C>T u hrvatskoj populaciji u skladu je s ostalim europskim populacijama.

Key words

 • allelic variants
 • genotyping
 • glucuronidation
 • pharmacogenetics
 • uridine diphosphate glucuronosyltransferase-2B7

Ključne riječi

 • hrvatsko stanovništvo
 • glukuronidacija
 • farmakogenetika
 • polimorfizmi
 • UGT2B7
Acceso abierto

Differences in the recognition of sadness, anger, and fear in facial expressions: the role of the observer and model gender

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 308 - 313

Resumen

Abstract

U ovom istraživanju ispitivane su spolne razlike u točnosti i brzini prepoznavanja izraza tuge, ljutnje i straha s muških i ženskih lica. Prema evolucijskoj hipotezi prijetnje, žene bi trebale biti brže i točnije u prepoznavanju facijalnih ekspresija straha i tuge, a muškarci u prepoznavanju ljutnje. Prema evolucijskoj hipotezi o prepoznavanju protivnikovih emocija, muški promatrači trebali bi biti učinkovitiji u prepoznavanju emocija s muških lica, a ženski promatrači u prepoznavanju emocija sa ženskih lica. Zadatak prepoznavanja emocija uključivao je 210 fotografija u boji iz baze podataka Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF). Uzorak su činili studenti (29 muškaraca i 29 žena). Testiranje je provedeno individualno, a učinkovitost je mjerena točnošću i brzinom prepoznavanja (vrijeme reakcije). Rezultati su pokazali da su žene bile brže od muškaraca u prepoznavanju svih triju emocionalnih izraza. Također su bile točnije u prepoznavanju straha, a spolnih razlika u točnosti prepoznavanja tuge i ljutnje nije bilo. Nisu pronađene značajne interakcije između spola modela i promatrača ni u točnosti ni u brzini prepoznavanja. Međutim, sva tri emocionalna izraza prepoznata su točnije, ali ne i brže, kada je model koji iskazuje emociju bio ženskog spola. Specifičan obrazac spolnih razlika u prepoznavanju izraza lica, pronađen u ovom istraživanju, ne potvrđuje u cijelosti evolucijsku hipotezu prijetnje.

Key words

 • emotion
 • fitness threat hypothesis
 • gender difference

Ključne riječi

 • emocije
 • evolucijska hipoteza prijetnje
 • spolne razlike
9 Artículos

Review

Acceso abierto

Metabolic and genetic derangement: a review of mechanisms involved in arsenic and lead toxicity and genotoxicity

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 244 - 255

Resumen

Abstract

Urbanizacija i industrijalizacija su u porastu u cijelome svijetu. S obama ovim fenomenima izravno su povezana zagađivala iz okoliša, poput potencijalno toksičnih elemenata (PTE). Dva elementa koja izazivaju najveću zabrinutost su arsen (As) i olovo (Pb) u tlu i vodi, bilo da su tamo došli prirodnim putem ili zbog ljudske djelatnosti. Oba su i potencijalno kancerogena. U ovom preglednom radu razmatraju se mehanizmi kojima As i Pb ugrožavaju metaboličke procese i izazivaju oštećenja genoma. Unatoč zabranama i naporima da se ograniči njihovo korištenje, oba su elementa perzistentna u okolišu i predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje, zbog čega je potrebno nastaviti s njihovim toksikološkim istraživanjima.

Key words

 • arsenic trioxide
 • DNA damage
 • human health
 • metal availability
 • oxidative stress
 • reactive oxygen species

Ključne riječi

 • arsen trioksid
 • ljudsko zdravlje
 • metali
 • oksidacijski stres
 • oštećenje DNA
 • reaktivne kisikove vrste
 • toksikologija
 • zakonska regulativa

Mini review

Acceso abierto

Resveratrol as antioxidant in cardiac surgery: is there potential for clinical application?

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 256 - 259

Resumen

Abstract

Kardijalna kirurgija je kirurška struka koja se vrlo brzo razvija, a u kojoj se pri radu koristi uređaj za izvantjelesni krvotok. Njegovo korištenje dovodi do sustavnog upalnog odgovora koji se prezentira kao ishemijsko-reperfuzijska ozljeda i multiorganska disfunkcija. Resveratrol, stilbenoid iz skupine fenola, prirodni je antioksidans koji se nalazi u grožđu, borovnicama, malinama, murvi i kikirikiju, a smatra se da ima neuroprotektivna, antidijabetička, antikarcinogena i kardioprotektivna svojstva. Prema dosadašnjim znanstvenim istraživanjima, resveratrol je moguće glavni čimbenik kardioprotektivnoga djelovanja vina, koje se očituje vazodilatacijom, smanjenjem količine reaktivnih radikala kisika i arterijskoga krvnog tlaka, zatim smanjenjem peroksidacije lipoproteina male gustoće i ublažavanjem ishemijsko-reperfuzijske ozljede. Cilj je ovoga pregleda sažeti trenutačno znanje o potencijalnim kardioprotektivnim svojstvima resveratrola u bolesnika koji se podvrgavaju kardiokirurškom zahvatu pri kojem se koristi uređaj za izvantjelesni krvotok. Resveratrol ima razne učinke na ljudsku kardiovaskularnu fiziologiju, od kojih mnogi još moraju biti istraženi.

Key words

 • cardioprotective effects
 • cardiopulmonary bypass
 • ischaemia/reperfusion injury
 • polyphenols

Ključne riječi

 • kardioprotektivni učinak
 • polifenol
 • uređaj za izvantjelesni krvotok

Original article

Acceso abierto

Evaluation of bacterial uptake, antibacterial efficacy against Escherichia coli, and cytotoxic effects of moxifloxacin-loaded solid lipid nanoparticles

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 260 - 269

Resumen

Abstract

Moksifloksacin je važan antibiotik koji se često rabi za liječenje rekurentne infekcije bakterijom Escherichia coli (E. coli). Cilj je ovog istraživanja bio ocijeniti njegovu djelotvornost u formulaciji s krutim lipidnim nanočesticama (engl. solid lipid nanoparticles, krat. SNL) i nanostrukturiranim lipidnim nosačima (engl. nanostructured lipid carriers, krat. NLC) kao njegovim vehikulima. U tu smo svrhu osmislili dva SLN-a (SLN1 i SLN2) te dva NLC-a (NLC1 i NLC2) različitih svojstava (veličine čestice, raspodjele veličina, zeta potencijala i sposobnosti enkapsulacije) te ih obogatili moksifloksacinom kako bismo utvrdili njegovo otpuštanje, djelovanje protiv E. coli i citotoksičnost za makrofagnu staničnu liniju RAW 264.7 in vitro. S bakterijskom apsorpcijom od 57,29 %, SLN1 se pokazao značajno djelotvornijim vehikulom moksifloksacina od njegove standardne formulacije (otopine), a formulacije s SLN2, NLC1 odnosno NLC2 s odgovarajućim apsorpcijama od 50,74 %, 39,26 % odnosno 32,79 % iskazale su djelotvornost sličnu onoj standardnog antibiotika. Test citotoksičnosti nije pokazao značajnu toksičnost nanočestica bez obzira na to jesu li sadržavale moksifloksacin ili nisu. Naši rezultati upućuju na mogući smjer razvoja djelotvornih lipidnih nosača kojima bi se mogle smanjiti nuspojave i povećati antibakterijska djelotvornost liječenja s obzirom na sve veću bakterijsku rezistentnost.

Key words

 • antibiotic
 • biocompatibility
 • drug resistance
 • lipid-based nanoparticles
 • RAW 264.7 cell line

Ključne riječi

 • antibiotik
 • biokompatibilnost
 • nanočestice s lipidima
 • rezistentnost na lijek
 • stanična linija RAW 264.7
Acceso abierto

Ozone disinfection efficiency against airborne microorganisms in hospital environment: a case study

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 270 - 276

Resumen

Abstract

Bolničke infekcije mogu se prenijeti zrakom pa je higijena zraka u bolničkim sobama važan preventivni čimbenik. Standardne metode dezinfekcije nisu dovoljne za potpuno uništavanje bakterija u zraku te je potrebno pronaći odgovarajuću metodu dezinfekcije zraka. Primjena plinovitih dezinficijensa pokazala se učinkovitom, a ozon je potencijalni kandidat za dezinfekciju zraka u bolničkom okružju zbog dokazanog antimikrobnog učinka i niske cijene proizvodnje. Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi antimikrobni učinak plinovitog ozona na kakvoću zraka bolničke sobe i identificirati standardne bakterije, raspršene u zraku. Istraživanje je provedeno u bolničkoj sobi Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Zrak je bio uzorkovan na različitim mjestima u prostoriji prije i nakon tretmana ozonom u trajanju od 1 sata / 15, 71 mg/m3. Nadalje, identifikacija i kvantifikacija vrsta bakterija provedena je u uzorkovanom zraku na različitim lokacijama. Dominirale su gram-pozitivne bakterije iz rodova Micrococcus, Staphylococcus i Bacillus. Nakon tretmana, broj bakterija u zraku smanjen je 33 %, 58 % i 61 %, ovisno o lokaciji uzorkovanja, a najotpornijima su se pokazale bakterije iz roda Micrococcus. Plinoviti ozon prouzročuje značajno smanjenje mikroorganizama koji su raspršeni u zraku u česticama prašine i kapljicama u bolničkoj sobi. Preporučuje se produljeno djelovanje s većim koncentracijama ozona u kombinaciji s mehaničkim čišćenjem i čestim prozračivanjem.

Key words

 • aerosol
 • airborne bacteria
 • disinfection
 • hospital acquired infections

Ključne riječi

 • aerosol
 • bakterije u zraku
 • bolničke infekcije
 • dezinfekcija
Acceso abierto

Cytotoxicity-related effects of imidazolium and chlorinated bispyridinium oximes in SH-SY5Y cells

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 277 - 284

Resumen

Abstract

Praćenjem učinka odabranih imidazolijevih i kloriranih bispiridinijevih oksima utvrđeno je da uzrokuju citotoksičnost i aktiviraju različite mehanizme ili tipove stanične smrti. Kako bismo to detaljnije istražili, analizirali smo aktivaciju nekoliko signalnih putova, kao i interakcije acetilkolinskih receptora (AChR) s navedenim oksimima te procijenili može li se opaženi toksični učinak objasniti njihovim utjecajem na ove specifične mete. Rezultati su pokazali da su klorirani bispiridinijevi oksimi prouzročili vremenski-ovisnu citotoksičnost, bez smanjenja razine ATP-a uz aktivaciju ERK1/2 i p38 MAPK-vezanih signalnih kaskada i inhibiciju fosforilacije STAT3 i AMPK proteina. Imidazolijevi oksimi djelovali su vremenski neovisno, uz značajno smanjenje razine ATP-a i inhibiciju ERK1/2 signalnog puta te fosforilaciju p38 MAPK, AMPK i ACC proteina. Navedeni signalni putovi obično se aktiviraju ili promjenom unutarnjega staničnog statusa, osobito energetskoga, ili vanjskim signalima, što upućuje na moguće interakcije oksima s nekim membranskim receptorima. Zanimljivo, in silico analizom procijenjeno je da je najvjerojatnija interakcija testiranih oksima s porodicom G-protein-spregnutih membranskih receptora (GPCR). K tomu, eksperimentalno je potvrđeno da testirani oksimi djeluju kao mogući antagonisti acetilkolina za vezanje na membranske AChR, potvrđujući tako i računalnu in silico procjenu. Iako interakcije ispitanih oksima s membranskim receptorima treba dodatno potvrditi, takve bi ih interakcije učinile kandidatima za razvoj specifičnih terapija u drugim područjima istraživanja, osim u istraživanjima povezanima s kolinesterazama, npr. kao moguće protutumorske lijekove, putem utjecaja na fluks iona Ca2+ uključenoga u progresiju tumora.

Key words

 • antidotes
 • calcium signalling
 • cell viability
 • Fura-2 AM
 • receptor
 • kinase

Ključne riječi

 • Fura-2 AM
 • kinaza
 • protuotrovi
 • receptor
 • signalizacija kalcijem
 • vijabilnost stanica
Acceso abierto

Endocrine adverse effects of mono(2-ethylhexyl) phthalate and monobutyl phthalate in male pubertal rats

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 285 - 296

Resumen

Abstract

Budući da su ograničene spoznaje o štetnim učincima mono(2-etilheksil) ftalata i monobutil ftalata, dvaju ključnih metabolita najčešćih ftalata koji se rabe u izradi plastike u različitim proizvodima za svakodnevnu primjenu, cilj je našeg istraživanja bio dobiti potpuniju sliku o njima s obzirom na organske sustave, uključujući krv, jetru, bubreg i gušteraču u 66 mužjaka štakora u pubertetu, nasumce raspoređenih u jedanaest skupina po 6 životinja, od kojih su neke gavažom primale jedan od tih dvaju metabolita 28 dana u dozama od 25, 50, 100, 200 ili 400 mg/kg tjelesne mase na dan. Kontrolna je skupina primala samo kukuruzno ulje, koje je u drugim skupinama služilo kao otapalo za metabolite. Na kraju pokusa prikupljeni su uzorci krvi za biokemijske, hematološke i imunološke pretrage. Uzorci bubrega, jetre i gušterače uzeti su disekcijom za histopatološku analizu. Izloženost bilo kojemu od tih dvaju metabolita dovela je do povećanja mase jetre i smanjenja mase gušterače, posebice pri najvišim dozama. Izloženi štakori imali su povišene vrijednosti ALT, AST, glukoze i triglicerida te snižene vrijednosti ukupnih proteina i albumina u krvi. Oba su metabolita dovela do povećanja prosječnog volumena eritrocita (MCV) i pada hemoglobina u usporedbi s kontrolnom skupinom. Premda su doveli i do pada razina inzulina u krvi, nalazi na antitijela na stanice Langerhansovih otočića i inzulin u izloženih štakora bili su negativni, baš kao i u kontrolnoj skupini. Histopatološke promjene povezane s izloženosti obuhvaćale su sinusoidnu degeneraciju u jetri, glomerulsku degeneraciju u bubregu te degeneraciju otočića gušterače. Naši rezultati potvrđuju toksično djelovanje MEHP-a i MBP-a na endokrine organe mužjaka štakora u pubertetu, ali isto tako upućuju na potrebu za daljnjim istraživanjima ne bi li se bolje razumjeli mehanizmi koji stoje iza štetnih događaja, naročito pri kroničnoj izloženosti ftalatima.

Key words

 • diabetes
 • endocrine disrupting chemicals
 • histopathological changes
 • metabolites
 • toxicity

Ključne riječi

 • dijabetes
 • endokrini disruptori
 • histopatološke promjene
 • metaboliti
 • toksičnost
Acceso abierto

Occupational exposure to silica dust in Slovenia is grossly underestimated

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 297 - 302

Resumen

Abstract

Silicijev dioksid v kristalni obliki se uporablja v različnih gospodarskih panogah ali pa je prisoten kot vzporedni produkt. Fini delci se po vdihavanju deponirajo v pljučih in lahko povzročijo nastanek silikoze, kronične obstruktivne bolezni pljuč in pljučnega raka. Cilj študije je bil oceniti poklicno razširjenost izpostavljenosti vdihljivemu silicijevemu dioksidu in stopnjo zdravstvenega bremena zaradi take izpostavljenosti v Sloveniji. Da bi to lahko naredili, smo v prvi raziskavi skušali oceniti število delavcev izpostavljenih vdihljivemu silicijevemu dioksidu v slovenski industriji, v drugi pa smo odčitali in klasificirali spremembe na radiogramih delavcev izpostavljenih vdihljivemu silicijevemu dioksidu. Iz slednje bi lahko posredno sklepali o zdravstvenem tveganju preostalih izpostavljenih delavcev v Sloveniji. Vendar pa je prva študija pokazala, da so javni podatki nezanesljivi in pomanjkljivi in da predstavniki podjetij močno podcenjujejo poklicno izpostavljenost silicijevemu dioksidu. Meritve celokupnega praha je naredilo le 8,3% podjetij, meritve praha silicijevega dioksida pa le 1,8 % sodelujočih podjetih. Druga raziskava je pokazala, da ima ena tretjina izpostavljenih delavcev spremembe na rentgenogramih pljuč, ki bi jih lahko pripisali silikozi. Ker so bili pridobljeni podatki hudo podcenjeni in nezanesljivi, cilj naše študije ni bil dosežen; rezultati pa so pokazali, kaj je potrebno storiti za izboljšanje stanja. Vsa podjetja morajo biti sistematično obveščena o poklicnem tveganju, inšpekcija za delo pa mora vztrajno, redno in dosledno izvajati nadzor izpostavljenosti.

Key words

 • construction industry
 • glass industry
 • respirable dust
 • silicon dioxide
 • quartz

Ključne besede

 • gradbeništvo
 • meritve praha
 • silicijev dioksid
 • steklarstvo
 • vdihljiv prah
Acceso abierto

UGT2B7 c.-161C>T polymorphism frequency in Croatian population

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 303 - 307

Resumen

Abstract

Najčešći metabolički put konjugacije u ljudi je glukuronidacija zbog svojih različitih i brojnih potencijalnih supstrata. Enzim UGT2B7, kodiran genom UGT2B7, eksprimiran je u bubrezima i crijevima, a aktivan je i u mozgu. Podatci o učestalosti polimorfizma UGT2B7 u hrvatskoj populaciji vrlo su ograničeni. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učestalost polimorfizma UGT2B7 c.-161C>T (rs7668258), povezanoga s promijenjenom aktivnošću enzima, u hrvatskoj populaciji te ga usporediti s učestalošću u drugim etničkim skupinama. Ovaj je polimorfizam u potpunoj neravnoteži vezanosti s potvrđenom važnom varijantom UGT2B7 c.802C>T (UGT2B7*2, rs7439366) u kliničkoj medicini. Svi ispitanici redovito su upućivani na farmakogenetičko ispitivanje u KBC Zagreb, a svi podatci prikupljani su nekoliko godina i retrospektivno analizirani. Genotipizacija je provedena lančanom reakcijom polimeraze u stvarnom vremenu (PCR) korištenjem TaqMan® testa genotipizacije metabolizma lijekova za UGT2B7 c.-161C>T (rs7668258). Ukupno je bio uključen 501 pacijent: njih 120 (23,95 %) bili su nositelji genotipa UGT2B7 c.-161CC, njih 255 (50,9 %) bili su heterozigotni nositelji (UGT2B7 c.-161CT), a 126 (25,15 %) ispitanika homozigotni nositelji UG2TB7 c.-161TT. Učestalost alela varijante UGT2B7 c.-161C>T u ovom istraživanju bila je T=0,506. Kao zaključak, učestalost alelnih varijanti i genotipova UGT2B7 c.-161C>T u hrvatskoj populaciji u skladu je s ostalim europskim populacijama.

Key words

 • allelic variants
 • genotyping
 • glucuronidation
 • pharmacogenetics
 • uridine diphosphate glucuronosyltransferase-2B7

Ključne riječi

 • hrvatsko stanovništvo
 • glukuronidacija
 • farmakogenetika
 • polimorfizmi
 • UGT2B7
Acceso abierto

Differences in the recognition of sadness, anger, and fear in facial expressions: the role of the observer and model gender

Publicado en línea: 07 Jan 2023
Páginas: 308 - 313

Resumen

Abstract

U ovom istraživanju ispitivane su spolne razlike u točnosti i brzini prepoznavanja izraza tuge, ljutnje i straha s muških i ženskih lica. Prema evolucijskoj hipotezi prijetnje, žene bi trebale biti brže i točnije u prepoznavanju facijalnih ekspresija straha i tuge, a muškarci u prepoznavanju ljutnje. Prema evolucijskoj hipotezi o prepoznavanju protivnikovih emocija, muški promatrači trebali bi biti učinkovitiji u prepoznavanju emocija s muških lica, a ženski promatrači u prepoznavanju emocija sa ženskih lica. Zadatak prepoznavanja emocija uključivao je 210 fotografija u boji iz baze podataka Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF). Uzorak su činili studenti (29 muškaraca i 29 žena). Testiranje je provedeno individualno, a učinkovitost je mjerena točnošću i brzinom prepoznavanja (vrijeme reakcije). Rezultati su pokazali da su žene bile brže od muškaraca u prepoznavanju svih triju emocionalnih izraza. Također su bile točnije u prepoznavanju straha, a spolnih razlika u točnosti prepoznavanja tuge i ljutnje nije bilo. Nisu pronađene značajne interakcije između spola modela i promatrača ni u točnosti ni u brzini prepoznavanja. Međutim, sva tri emocionalna izraza prepoznata su točnije, ali ne i brže, kada je model koji iskazuje emociju bio ženskog spola. Specifičan obrazac spolnih razlika u prepoznavanju izraza lica, pronađen u ovom istraživanju, ne potvrđuje u cijelosti evolucijsku hipotezu prijetnje.

Key words

 • emotion
 • fitness threat hypothesis
 • gender difference

Ključne riječi

 • emocije
 • evolucijska hipoteza prijetnje
 • spolne razlike