1. bookVolumen 116 (2019): Edición 5 (May 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Influence of Polypropylene Fibres on the Properties of Fresh and Hardened Concrete

Publicado en línea: 16 May 2020
Volumen & Edición: Volumen 116 (2019) - Edición 5 (May 2019)
Páginas: 71 - 82
Recibido: 15 Apr 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

[1] ACI Committee 544, Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete, ACI, 1999.Search in Google Scholar

[2] Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[3] Piotrowski T., Świątek-Żołyńska S., Beton posadzkowy – wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206, Materiały Budowlane 9, 2017.10.15199/33.2017.09.01Search in Google Scholar

[4] Glinicki M.A., Beton ze zbrojeniem strukturalnym, XXV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Szczyrk, 10–13.03.2010, 279–308.Search in Google Scholar

[5] Jamroży Z., Betony ze zbrojeniem rozproszonym: co projektant konstrukcji wiedzieć powinien, Materiały XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 2002.Search in Google Scholar

[6] Chandler J.W.E., Design of floors on ground, Cement and Concrete Association, London 1982.Search in Google Scholar

[7] Kırgız M.S., Effect of mineralogical substitution raw material mixing ratio on mechanical properties of concrete, ZKG International 10, 2018, 30–41.Search in Google Scholar

[8] Aslani F., Gedeon R., Experimental investigation into the properties of self-compacting rubberised concrete incorporating polypropylene and steel fibers, Structural Concrete, Structural Concrete 20, 2019, 267–281.10.1002/suco.201800182Search in Google Scholar

[9] Kırgız M.S., Fresh and hardened properties of green binder concrete containing marble powder and brick powder, European Journal of Environmental and Civil Engineering 20 (sup1), 2016, 64–101.10.1080/19648189.2016.1246692Search in Google Scholar

[10] Kırgız M.S., Green cement composite concept reinforced by graphite nano-engineered particle suspension for infrastructure renewal material, Composites Part B: Engineering 154, 2018, 423–429.10.1016/j.compositesb.2018.09.012Search in Google Scholar

[11] Simões T., Octávio C., Valença J., Costa H., Dias-da-Costa D., Júlio, E., Influence of concrete strength and steel fibre geometry on the fibre/matrix interface, Composites Part B: Engineering 122, 2017, 156–164.10.1016/j.compositesb.2017.04.010Search in Google Scholar

[12] ITB. Instrukcja ITB nr 209: Instrukcja stosowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Warszawa: ITB, 1977.Search in Google Scholar

[13] ITB. Instrukcja ITB nr 210/1977: Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Warszawa: ITB, 1977.Search in Google Scholar

[14] PN-EN 12350-2:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.Search in Google Scholar

[15] PN-EN 12350-6:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.Search in Google Scholar

[16] PN-EN-12350-7:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.Search in Google Scholar

[17] PN-EN 12390-2:2011: Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.Search in Google Scholar

[18] PN-EN 12390-3:2011: Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.Search in Google Scholar

[19] PN-EN 12390-5:2011: Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.Search in Google Scholar

[20] PN-EN 12504-4:2005: Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.Search in Google Scholar

[21] PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.Search in Google Scholar

[22] Hajduk P., Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[23] Kırgız M.S., Steel Fibre and Shotcrete Concrete, Bachelor of Science Thesis, University of Gazi, Faculty of Technical Education, Department of Construction, Ankara 1997, T.R.Search in Google Scholar

[24] Xie X., Kang X., Jin Y., Cai J., The Effect of Mechanical Performance on PP Fiber to Polymer Mortar, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 128(1), 2018, 012038.10.1088/1755-1315/128/1/012038Search in Google Scholar

[25] Krzywiński K., Chajec A., Sadowski Ł., The effect of the concentration of steel fibres on the properties of industrial floors, Technical Transactions 4, 2019.10.4467/2353737XCT.19.047.10359Search in Google Scholar

[26] Hoła J., Sadowski Ł., Hoła A., Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości, Materiały Budowlane 10, 2017, 44–46.10.15199/33.2017.10.14Search in Google Scholar

[27] Ponikiewski T., Wpływ dodatku włókien polipropylenowych na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo 2001, 381–390.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo