1. bookVolumen 120 (2023): Edición 1 (January 2023)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Modelling of the Solina-Myczkowce pumped storage power plant

Publicado en línea: 17 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 120 (2023) - Edición 1 (January 2023)
Páginas: -
Recibido: 09 Jan 2023
Aceptado: 02 Feb 2023
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Beibei, X., Diyi, C., Venkateshkumar M., Yu, X., Yan, Y., Yanqiu, X., Peiquan, L. (2019). Modeling a pumped storage hydropower integrated to a hybrid power system with solar-wind power and its stability analysis. Applied Energy, Vol. 248, 446–462. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.125 Search in Google Scholar

Drużyńska, E. (1999). Wspomaganie wielokryterialnych wyborów w zarządzaniu zasobami wodnymi. No. 250. Kraków: Monografie Politechniki Krakowskiej, Seria Inżynieria Sanitarna i Wodna. Search in Google Scholar

Dziewański, J. (2002). Elektrownia Wodna Solina im Karola Pomianowskiego na Sanie. Kraków: IGSMiE PAN-Wydawnictwo. Search in Google Scholar

ICOLD (2014). International Commission on Large Dams, consulted on 20 November 2014. http://www.icoldcigb.org Search in Google Scholar

Kaczmarek Z. (2000). Rozważania w sprawie ryzyka i niepewności. Monografia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Ryzyko w Gospodarce Wodnej. Search in Google Scholar

Kaczmarek, Z. (1960). Programowanie gospodarki zbiornikowej. Warszawa: Politechnika Warszawska – katedra Hydrauliki i Hydrologii. Search in Google Scholar

Kaczmarek, Z. (1984). Kryteria sterowania systemami wodnogospodarczymi. Prz. Geof., No. 4. Search in Google Scholar

Malinowski K. (1995). Sterowanie w systemach wodnych. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Search in Google Scholar

Naughton, M., DeSantis N., Martoussevitch, A. (2017), Managing multi-purpose water infrastructure: A review of international experience. OECD Environment Working Papers, No. 115, Paris, https://doi.org/10.1787/bbb40768-en Search in Google Scholar

Padiyar, K.R. (2008). Power System Dynamics. Stability and Control. Indian Institute of Science, Bangalore: Adithya Art Printers, Hyderabad. Search in Google Scholar

Polit. Rzesz. (2001). Instrukcja gospodarowania wodą w warunkach normalnych i powodziowych Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce – aktualizacja. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska. Search in Google Scholar

Słota, H. (1983). Sterowanie wielozbiornikowymi systemami wodnogospodarczymi. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Search in Google Scholar

Słota, H. at all (2000). Ocena Oddziaływania na środowisko obiektów Solina-Myczkowce. Kraków: Politechnika Krakowska. Search in Google Scholar

Twaróg, B. (2017). Selected Monte Carlo methods in water management. LAP Lambert Academic Publishing. Search in Google Scholar

Twaróg, B. (2009). Multicriterion methods for evaluation of decision support algorithms in flood conditions with risk consideration. ??? Search in Google Scholar

Twaróg, B. (2008). Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych. Konferencja Naukowo Techniczna, Korbielów.??? Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD