1. bookVolumen 120 (2023): Edición 1 (January 2023)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Modelling a pumped storage power plant on the example of the Porąbka Żar power plant

Publicado en línea: 17 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 120 (2023) - Edición 1 (January 2023)
Páginas: -
Recibido: 09 Jan 2023
Aceptado: 31 Jan 2023
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Beibei, X., Diyi, C., Venkateshkumar M., Yu, X., Yan, Y., Yanqiu, X., Peiquan, L. (2019). Modeling a pumped storage hydropower integrated to a hybrid power system with solar-wind power and its stability analysis. Applied Energy, Vol. 248, 446–462, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.125 Search in Google Scholar

Hydroprojekt (2001). Instrukcja gospodarowania wodą w systemie Mała Wisła – Soła, Kraków Sp. z o.o. Search in Google Scholar

IIiGWPK (1984). Elektrownia Porąbka Żar. Materiały Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Kraków: Politechnika Krakowska. Search in Google Scholar

Kaczmarek Z. (1984). Kryteria sterowania systemami wodnogospodarczymi. Prz. Geof., No. 4. Search in Google Scholar

Malinowski K. (1995). Sterowanie w systemach wodnych. Warszawa: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Search in Google Scholar

Naughton, M., DeSantis, N., Martoussevitch, A. (2017). Managing multi-purpose water infrastructure: A review of international experience. OECD Environment Working Papers, No. 115, Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/bbb40768-en Search in Google Scholar

Padiyar, K.R. (2008). Power System Dynamics. Stability and Control. Indian Institute of Science, Bangalore: Adithya Art Printers, Hyderabad. Search in Google Scholar

Min. En. Projekt (2019). Polityka energetyczna Polski do 2040. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa. Warszawa: Ministerstwo Energii. Search in Google Scholar

Sakowska A. (2017). Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne jako determinant bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, No. 113, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, Search in Google Scholar

Słota H. (1983). Sterowanie wielozbiornikowymi systemami wodnogospodarczymi. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Search in Google Scholar

Twaróg B. (2006). Zastosowanie sieci neuronowych w sterowaniu zbiornikiem retencyjnym w warunkach powodzi. XVIII Konferencja Naukowa nt. Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. Search in Google Scholar

Twaróg B. (2009). Multicriterion methods for evaluation of decision support algorithms in flood conditions with risk consideration… ???? Search in Google Scholar

Twaróg B., (2016). An assessment of risks posed by control rule parameters implemented in a flood control reservoir, carried out with the application of elements of ruin theory and of bivariate distribution of a random variable based on the copula function, ???? Search in Google Scholar

Twaróg B., (2017). Selected Monte Carlo methods in water management, LAP Lambert Academic Publishing. 114. Search in Google Scholar

Twaróg B., (2008). Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych, ??? Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD