1. bookVolumen 36 (2014): Edición 2 (June 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Static Load Tests, Short Series Interpretation

Publicado en línea: 28 Feb 2015
Volumen & Edición: Volumen 36 (2014) - Edición 2 (June 2014)
Páginas: 45 - 49
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Primera edición
09 Nov 2012
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] CERNICA J., Geotechnical Engineering-Foundation Design, J. Wiley & Sons, 1995.Search in Google Scholar

[2] CICHY L., RYBAK J., Badanie nośności pali prefabrykowanych, Nowoczesne Budownictwo Inśynieryjne, 2009.Search in Google Scholar

[3] GWIZDALA K., Fundamenty palowe, PWN, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[4] GWIZDALA K., Kontrola nośności pali i jakości robót polowych, Geoinśynieria i Tunelowanie, 2004, No. 4.Search in Google Scholar

[5] KLOSIŃSKI B., Wspólczesne pale wiercone, Inśynier Budownictwa, 2010.Search in Google Scholar

[6] MEYER Z., KOWALÓW M., Model krzywej aproksymujcej wyniki testów statycznych pali, Inśynieria Morska i Geotechnika, 2010, No. 3.Search in Google Scholar

[7] MEYER Z., SZMECHEL G., Metoda interpretacji testów statycznych obciąśeń pali prefabrykowanych, 58 Konferencja Naukowa KILiW, PAN, Krynica 2012.Search in Google Scholar

[8] RIPPEL R., Próbne obciąśenia pali formowanych w gruncie, Inśynier Budownictwa, 2088.Search in Google Scholar

[9] SIEŃKO ZB., KRASIŃSKI A., Pomiar pionowego rozkladu sily w palu podczas testów statycznych, 56 Konferencja Naukowa KILiW, PAN, Krynica 2010.Search in Google Scholar

[10] SIKORA Zb., Sondowanie statyczne, metody i zastosowanie w geoinśynierii, Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

[11] WILUN Z., Zarys geotechniki, WKiL, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo