1. bookVolumen 32 (2013): Edición 3 (September 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Link Between from Day to Day Change of Weather Types and Synoptic Situations in Kraków During the Period 1961–2010

Publicado en línea: 12 Oct 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 3 (September 2013)
Páginas: 69 - 84
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Ahas R., Aasa A., Silm S., Roosaare J., 2005. Seasonal indicators and seasons of Estonian landscapes. Landscape Research 30: 173-191.10.1080/01426390500044333Search in Google Scholar

Bogucki J., Woś A., 1994. Typy pogody a typy cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Poznania. Badania Fizjograficznenad Polską Zachodnią Seria A, 45: 25-42.Search in Google Scholar

Brown P.R., 2004. Weather types associated with extreme temperatures in England. Part 1: Maximum temperatures. Journal of Meteorology 29(294): 358-365.Search in Google Scholar

Chubukov Ł.A., 1949. Kompleksnaja klimatołogia. Izdatielstwo Akademii Nauk SSSR, Moskwa-Leningrad.Search in Google Scholar

Chubukov Ł.A., 1962. Sowriemiennyje osnowy tierieticzeskowo i prikładnowo ispolzowanija kompleksnoj klimatołogii. Trudy Wsiesojuznowo Naucznowo MietieorołogiczeskowoSowieszczanija 4: 59-63.Search in Google Scholar

Fedorov E.E., 1925. Opyt izuczenia pogody miesaca po pogodam otdielnych dniej. Żurnał Gieofiziki i Meteorologii. 2(3-4): 5-16.Search in Google Scholar

Howe G.F., 1925. The summer and winter weather of selected cities in North America. Monthly Weather Rev. 10: 427-429.10.1175/1520-0493(1925)53<427:TSAWWO>2.0.CO;2Search in Google Scholar

Kaszewski B., 1984. Typy cyrkulacji a klasy pogody (naprzykładzie danych z Lublina za okres 1951-1975). Sympozjum Naukowe, Skierniewice 1984: 55-56.Search in Google Scholar

Kaszewski B.M., 1992. Typy cyrkulacji a typy pogody w Polsce. Rozprawy Habilitacyjne Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, 42. Lublin.Search in Google Scholar

Maheras P., 1984. Weather-type classification by factor analysis in the Thessaloniki area. Int. J. Climatol. 4(4): 437-443.10.1002/joc.3370040408Search in Google Scholar

Michailidou C., Maheras P., Arseni-Papadimititriou A., Kolyva-Machera F., Anagnostopoulou C., 2009a. A study of weather types at Athens and Thessaloniki and their relationship to circulation types for the cold-wet period, part I: Two-step cluster analysis. Theor. Appl. Climatol. 97(1-2): 163-177.10.1007/s00704-008-0057-xSearch in Google Scholar

Michailidou C., Maheras P., Arseni-Papadimititriou A., Kolyva-Machera F., Anagnostopoulou C., 2009b. A study of weather types at Athens and Thessaloniki and their relationship to circulation types for the cold-wet period, part II: Discriminant analysis. Int. J. Climatol. 97(1-2): 179-194.10.1007/s00704-008-0058-9Search in Google Scholar

Nagórska D., 1998. Termiczne typy pogody w Koszalinie a typy cyrkulacji atmosferycznej. Badania Fizjograficznenad Polską Zachodnią Seria A, 49: 163-169.Search in Google Scholar

Nichols E.S., 1925. A classification of weather types. MonthlyWeather Rev. 10: 431-434.10.1175/1520-0493(1925)53<431:ACOWT>2.0.CO;2Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ nazróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatuw dorzeczu górnej Wisły. Rozprawy Habilitacyjne UJ, 58. Kraków.Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., 1983. The method of a synoptic-complex characterization of the climate presented upon the example of the Upper Vistula river basin. Zeszyty Naukowe UJ,Prace Geograficzne 57: 17-39.Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., 1988. Wybrane problemy klimatologii synoptycznej. Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica 20: 121-134.Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., 2013. Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dlaPolski południowej. On-line: klimat.wnoz.us.edu.pl/ (accessed 17 January 2013).Search in Google Scholar

Petrovič Š., 1968. Porovnanie typov počasia na Štrbskom Plese podla dynamicko klimatologického a komplexne klimatologického hodnotenia. Meteorologické Zprávy. 21(1): 12-15.Search in Google Scholar

Piotrowicz K., 2010. Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogodyw Krakowie. IGiGP UJ, Kraków.Search in Google Scholar

Sheridan S.C., 2002. The redevelopment of a weather-type classification scheme for North America. Int. J. Climatol. 22(1): 51-68.10.1002/joc.709Search in Google Scholar

Sheridan S.C., 2003. North American weather-type frequency and teleconnection indices. Int. J. Climatol. 23(1): 27-45.10.1002/joc.863Search in Google Scholar

Stefanicki G., Talkner P., Weber R.O., 1998. Frequency changes of weather types in the Alpine region since 1945. Theor. Appl. Climatol. 60(1-4): 47-61.10.1007/s007040050033Search in Google Scholar

Switzer J., 1925. Weather types in the climate of Mexico, The Canal Zone, and Cuba. Monthly Weather Review 10: 434-437.10.1175/1520-0493(1925)53<434:WTITCO>2.0.CO;2Search in Google Scholar

Twardosz R., Niedźwiedź T., Łupikasza E., 2011. The influence of atmospheric circulation on the type of precipitation (Kraków, southern Poland). Theor. Appl. Climatol. 104: 233-250.10.1007/s00704-010-0340-5Search in Google Scholar

Więcław M., 2004. Masy powietrza nad Polską i ich wpływ natypy pogody. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Woś A., 1999. Klimat Polski. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Zinkiewicz W., 1953. Zagadnienie kompleksów pogodowych. Annales UMCS Sectio B, 8(6): 312-341. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo