1. bookVolumen 32 (2013): Edición 3 (September 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Influence of Relief and Land Cover on the Distribution of Values of the Land Surface Temperature in Upper Parsęta River Area

Publicado en línea: 12 Oct 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 3 (September 2013)
Páginas: 39 - 51
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Corine Land Cover (CLC), 2000. Database. On-line: www.eea.europa.eu/themes/landuse (accessed 6 February 2012).Search in Google Scholar

Dmowska A., 2007. Zróżnicowanie regionalnych charakterystykmorfometrycznych rzeźby w strefie pojezierzy południowobałtyckichi wschodniobałtyckich. MS. Archiwum IGiG, Poznań.Search in Google Scholar

Eastman J.R., 2012. IDRISI Selva. Worcester, MA, Clark University.Search in Google Scholar

European Environment Agency, European Topic Center, Terrestrial Environment, 2002. Final version: CORINELand Cover update I&CLC2000 project Technical Guidelines. København.Search in Google Scholar

Gerstengarbe F.W., Werner P.C., 1999. Katalog der GrosswetterlagenEuropas nas Paul Hess und Helmuth Berezowski1881-1998. Offenbach a. M., Potsdam Search in Google Scholar

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2006. Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce - harmonizacja baz danych referencyjnych. Roczniki Geomatyki 5(1): 35-38. Search in Google Scholar

Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kolendowicz L., 2002. Zróżnicowanie temperatury, wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza w Słowińskim Parku Narodowym. Badania Fizjograficznenad Polską Zachodnią, Geografia Fizyczna 53: 83-93.Search in Google Scholar

Komar Z., 1999. Z badań nad zróżnicowaniem topoklimatycznym Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. BadaniaFizjograficzne nad Polską Zachodnią, Geografia Fizyczna 50: 91-115.Search in Google Scholar

Kostrzewski A., 1998. Funkcjonowanie geosystemów zlewnirzecznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Poznań.Search in Google Scholar

Kostrzewski A., Mazurek M., Zwoliński Z., 1994. Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 164 p.Search in Google Scholar

Kożuchowski K., 2006. Meteorologia i klimatologia. Lokalneczynniki klimatu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 232-244.Search in Google Scholar

Kubiak M., 2009. Metodyka charakterystyki termalnej powierzchni ziemi w oparciu o dane teledetekcyjne. In: L.Search in Google Scholar

Kasprzak (ed.), Badania podstawowe i aplikacyjne w naukachgeograficznych, Zakład Graficzny UAM, Poznań: 15-21.Search in Google Scholar

Paszyński J., 1980. Metody sporządzania map topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna 3: 13-28.Search in Google Scholar

Qin Z., Karnieli A., Berliner P., 2001. A mono-window algorithm for retrieving land surface temperature from Landsat TM data and its application to the Israel-Egypt border region. Remote Sensing 22(18): 3719-3746.10.1080/01431160010006971Search in Google Scholar

Sobrino J.A., Jimenez-Munoz J.C., Paolini L., 2004. Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5. RemoteSensing, Environment 90: 434-440.10.1016/j.rse.2004.02.003Search in Google Scholar

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniemSTATISTICA PL na przykładach medycznych, Tom 2. Modeleliniowe i nieliniowe. StatSoft Polska, Kraków.Search in Google Scholar

StatSoft, 2012. STATISTICA Electronic Manual. On-line: documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx- ?path=common/AboutSTATISTICA/ElectronicManualIndex (accessed 6 February 2012).Search in Google Scholar

Zhang J., Wang Y., Li Y., 2006. A C++ program for retrieving land surface temperature from the data of Landsat TM/ ETM+ band6. Computers, Geosciences 32: 1796-1805.10.1016/j.cageo.2006.05.001Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo