1. bookVolumen 32 (2013): Edición 3 (September 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The Lakescape in the Eyes of a Tourist

Publicado en línea: 12 Oct 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 3 (September 2013)
Páginas: 85 - 97
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bartkowska J., 2009. Internauta jedzie na wakacje. Ale dokąd ijak? Badanie portali turystycznych. On-line: www.symetria. pl.Search in Google Scholar

Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A., 2004. Psychologiaśrodowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.Search in Google Scholar

Bogdanowski J., 2000. Badania i ochrona krajobrazu kulturowego. In: A. Tomaszewski (ed.), Badania i ochrona zabytkóww Polsce w XX wieku, TOnZ, Warszawa.Search in Google Scholar

Böhme G., 2002. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysuśrodowiska naturalnego, Oficyna Naukowa, W-wa.Search in Google Scholar

Choiński A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Search in Google Scholar

Dobre na pierwszy rzut oka. Wiadomości Turystyczne 4, 16-28.02.2010. On-line: http://typo3.fly.pl.Search in Google Scholar

Duchowski A.T., 2007. Eye Tracking: Methodology, Theory andPractice, Springer, London.Search in Google Scholar

Duda-Gromada K., 2009. Turystyka jeziorna - nowa forma turystyki? Prace i Studia Geograficzne 42.Search in Google Scholar

Emerson R.W., 2005. Natura. Wyd. Zielona Sowa, Kraków.Search in Google Scholar

Encyklopedia wody. On-line: http://www.waterencyclopedia. com/St-Ts/Tourism.html, accessed: 31 January 2010).Search in Google Scholar

Gołaszewska M. (ed.), 2000. Poznanie i doznanie. Eseje z estetykiekologii, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.Search in Google Scholar

Hall C.M., Harkonen T. 2006. Lake tourism: an introduction to lacustrine tourism systems. In: C.M. Hall, T. Harkonen (eds.) Lake tourism. An integrated approach to lacustrinetourism systems. Aspects of tourism, 32: 3-26.Search in Google Scholar

Judycki S., 2008. Świat zmysłowy i creatio continua, Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 15. Online: www.diametros.iphils.uj.edu.pl.Search in Google Scholar

Kaplan R., Kaplan S., 1989. The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge Univ. Press. On line: books.google.pl.Search in Google Scholar

Kaplan R., Kaplan S., Ratz K., Dakhil M., 1988. Recreational choices and environmental preference. Annals of TourismResearch 15 (3): 357-370.10.1016/0160-7383(88)90027-8Search in Google Scholar

Kaplan R., Kaplan S., Ryan R.L., 1998. With People in Mind:Design and Management of Everyday Nature. Island Press.Search in Google Scholar

Klawiter A., 1999. O słyszeniu przedmiotów, Poznańskie Studiaz Filozofii Humanistyki 5(18). Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.Search in Google Scholar

Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, W-wa.Search in Google Scholar

Kowalczyk A., 1992. Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych. In: Metody oceny środowiska przyrodniczego GEA, 2.Search in Google Scholar

Kowalski P., 2002. Woda żywa. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.Search in Google Scholar

Krzymowska-Kostrowicka A., 1997. Geoekologia turystyki iwypoczynku. PWN, W-wa.Search in Google Scholar

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999. Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych. In: M. Pietrzak (ed.), Geoekologiczne podstawybadania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5.Search in Google Scholar

Lisowski A., 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. WGiSR, UW, Warszawa.Search in Google Scholar

Macnaghten P., Urry J., 2005. Alternatywne przyrody. Nowemyślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wyd. Naukowe Scholar, W-wa.Search in Google Scholar

Młynarczyk Z., Potocka I., 2010. Próba obiektywizacji oceny krajobrazu turystycznego przy wykorzystaniu zjawiska sakad. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowaniai plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, VII. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Młynarczyk Z., Potocka I., 2011. Możliwości wykorzystania eye-trackingu w badaniach krajobrazu turystycznego. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeńturystyczna- czynniki, różnorodność, zmiany. WGiSR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Search in Google Scholar

Nasar J.L., Li M., 2004. Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning 66.10.1016/S0169-2046(03)00113-0Search in Google Scholar

Papp S., 2002. Przestrzeń. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.Search in Google Scholar

Patoczka P., 1999. Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych. Politechnika Krakowska, Kraków.Search in Google Scholar

Pietrzak M., 2008. Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Zasobyantropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Turysty ka i Rekreacja - Studia i Prace 2, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Pietrzak M., 2010. Krajobraz rekreacyjny - istota, treść i zakres pojęcia. In: Richling A. (ed.), Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy EkologiiKrajobrazu. 27.Search in Google Scholar

Piotrowski K., 2012. Wpływ wyciągu nart wodnych na wybraneelementy środowiska przyrodniczego i aktywność turystycznorekreacyjnąna przykładzie Augustowa. Ph. D. Thesis.Search in Google Scholar

Plit F., 2010. Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce - czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych? In: A. Richling (ed.), Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie,wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.Search in Google Scholar

Potocka I., 2007. Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 28: 37-60.Search in Google Scholar

Przecławski K., 2001. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. ALBIS. Kraków.Search in Google Scholar

Richling A., 2010. O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? In: A. Richling (ed.), Krajobrazyrekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu 27.Search in Google Scholar

Richling A., Solon J., 2011. Ekologia krajobrazu. PWN, W-wa.Search in Google Scholar

Skarżyński Z., 1992. Ocena walorów estetycznych krajobrazu okolic Piecek na Pojezierzu Mazurskim. In: Metodyoceny środowiska przyrodniczego. GEA 2.Search in Google Scholar

Smith S., 2003. Lake tourism research: themes, practice, and prospects. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourismconference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.Search in Google Scholar

Sołowiej D., Kozłowska M., Sąsiadek W., 1997. Identyfikacja konfliktów człowiek-środowisko przyrodnicze w jeziornych systemach rekreacyjnych. In:A. Choiński (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora. Materiały z konferencji naukowej 2 XII 1997. Wyd. Homini, Poznań-Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Stachowski J., 1993. O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXIV, 82.Search in Google Scholar

Stasiuk A., 2006. Jadąc do Babadag. Świat Książki - Bertelsmann Media, Warszawa.Search in Google Scholar

Stróżewski W., 2002. Wokół piękna: szkice z estetyki. Universitas, Kraków.Search in Google Scholar

Strzemiński W., 1974. Teoria widzenia. Wyd. Literackie, Kraków.Search in Google Scholar

Śleszyński P., 1997. Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. Prace i Studia Geograficzne 21.Search in Google Scholar

Tuohino A., 2003. In search of the spirit of the lake. Lakes as an opportunity for tourism marketing. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourism conference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.Search in Google Scholar

Urry J., 2007. Spojrzenie turysty. PWN, W-wa.Search in Google Scholar

Winiarski R., Zdebski J., 2008. Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, W-wa.Search in Google Scholar

Zagajewski A., 2009. Niewidzialna ręka. Wyd. Znak, Kraków.Search in Google Scholar

Zajadacz A., Potocka I., 2010. Percepcja walorów turystycznych przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. Turystyka i Hotelarstwo 16. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo