1. bookVolumen 77 (2021): Edición 4 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

An Analysis of a Case of Decompression Sickness in a Diver

Publicado en línea: 01 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 77 (2021) - Edición 4 (December 2021)
Páginas: 85 - 88
Recibido: 13 Mar 2019
Aceptado: 14 Feb 2021
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Kidd D.J., Elliott D.H.: „Clinical manifestations and treatment of decompression sickness divers, w: „The physiology and medicine of diving”, Bailliere Tindall and Cassell, London 1969. Search in Google Scholar

2. Łokucijewski B.: „wypadki dekompresyjne – zator gazowy, choroba ciśnieniowa” w: „Podstawy terapii hiperbarycznej” pod red. T. Doboszyńskiego i T. Orłowskiego. WAM Wewn. 89/77, Gdynia 1977 Search in Google Scholar

3. Shilling C.W., Werta M.F., Schandelmeier N.R.: „Decompression sickness”, w: „The Underwater Handbook”, Plenum Press, New York and London 1976.10.1007/978-1-4684-2154-5_7 Search in Google Scholar

4. Gwoździewicz J., Łaba L.: „Biul. Inst. Med. Morsk. 1963, 14:175. Search in Google Scholar

5. Gwoździewicz J.: „Biul. Inst. Med. Morsk.1965, 16:171. Search in Google Scholar

6. Łokucijewski B.: “Choroba ciśnieniowa” w: “Zarys fizjopatologii nurkowania” pod red. A.Dolatkowskiego i K.Ulewicza, PZWL, Warszawa 1973. Search in Google Scholar

7. Łokucijewski B., Teresiński S.:Lek. Wojsk. 1973, 3:249. Search in Google Scholar

8. Doboszyński T., łokucijewski B.: „Model dekompresji oraz zasady rekompresji leczniczej dla nurkowań saturowanych przy użyciu powietrza”, Gdynia 1982 (praca nie publikowana). Search in Google Scholar

9. “Tabele dekompresji I rekompresji nurków”, Mar. Woj. 860/81, Gdynia 1982. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD