1. bookVolumen 77 (2021): Edición 4 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Implementation of Self-Government Tasks in the Field of Social and Vocational Rehabilitation of Disabled People in the Lubelskie Voivodeship in 2008-2017

Publicado en línea: 01 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 77 (2021) - Edición 4 (December 2021)
Páginas: 89 - 102
Recibido: 29 Jun 2021
Aceptado: 14 Oct 2021
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Giełda M, Raszewska-Skałecka R., Prawno administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce Uniwersytet Wrocławski Wrocław 2015 s. 20 Search in Google Scholar

2. Dz. U. 1948, nr 61, poz. 477. Search in Google Scholar

3. Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa 2014:14. Search in Google Scholar

4. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia International classification of functioning, disability and health, ICF Światowa Organizacja Zdrowia 2001. Search in Google Scholar

5. Piasecki M. (Red.) Osoby niepełnosprawne na wagę konwencji ONZ Fundacja Fuga Mundi Lublin 2012:16. Search in Google Scholar

6. Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa 2017. Search in Google Scholar

7. Bartkowski, J. Gąciarz, B. Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania II, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2014: 20–43. Search in Google Scholar

8. Karwat I., Skwarcz A. Rehabilitacja medyczna – jej cele, założenia i znaczenie praktyczne Postępy Nauk Medycznych, 2000;3:61-69. Search in Google Scholar

9. Art. 8 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2016 r. poz. 2046. Search in Google Scholar

10. Mc Murthie D.C. The work of an American School for the Rehabilitation of the Disabled. NEJM 1919, January 16: 59-64.10.1056/NEJM191901161800301 Search in Google Scholar

11. Emanuel E., Tanden N., Altman S. I wsp. A systemic approach to health care spending. NEJM 2012; 367; 10: 949-954.10.1056/NEJMsb120590122852883 Search in Google Scholar

12. Shattuck lecture- the health care industry: where is it taking us? Relaman AS. NEJM 1991;19: 854.10.1056/NEJM199109193251205 Search in Google Scholar

13. Peacock G., Iezzoni L., Harkin T.R. Health care for Americans with Disabilities- 25 years after ADA. NEJM 2015; 373 (10): 892-893.10.1056/NEJMp1508854461762026225616 Search in Google Scholar

14. World report on disability Geneva: World Health Organization/World Bank 2011 (http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html). Search in Google Scholar

15. Physiotherapy Evidence Database (PEDro) home page (http://www.pedro.org.au) (cytowana). Search in Google Scholar

16. Norton R., Kobusingye O. Injuries. NEJM 2013; 368 (18): 1723-1730.10.1056/NEJMra110934323635052 Search in Google Scholar

17. Lubecki M. Polski model rehabilitacji medycznej zaakceptowany i zalecany przez WHO. Hygeia Public Health 2011, 46(4): 506-515. Search in Google Scholar

18. Sawulski J. Czy Polska jest państwem opiekuńczym? Instytut Badań Strukturalnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu IBS Policy Paper 2/2017. Search in Google Scholar

19. Bańczyk P., Eichner M., Pasternak K., Tulaja J. Model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z różnymi typami niepełnosprawności Ein Modell zur beruflichen Aktivierung von arbeitslosen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten Centrum Społecznego Rozwoju, 2015:20. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD