1. bookVolumen 77 (2021): Edición 4 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Possible Applications of Hyperbaric Oxygen Therapy-Narrative Review

Publicado en línea: 01 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 77 (2021) - Edición 4 (December 2021)
Páginas: 73 - 84
Recibido: 13 Jun 2021
Aceptado: 14 Sep 2021
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Paprocki J., Gackowska M., Pawłowska M., Woźniak A.. Aktualne zastosowanie hiperbarii tlenowej. Med Rodz. 2016, 19,4, 217-222. Search in Google Scholar

2. Narożny W., Siebert J. Możliwości i ograniczenia stosowania tlenu hiperbarycznego w medycynie. Forum Medycyny Rodzinnej. 2007, 1, 4, 368–375. Search in Google Scholar

3. Szymańska B., Kawecki M., Knefel G. Kliniczne aspekty hiperbarii tlenowej. Wiad. Lek. 2006, 59, 105-109. Search in Google Scholar

4. Bigley N.J., Perymon H., Bowman G.C., Hull B., Stills H.F., Henderson R.A.. Inflammatory cytokines and cell adhesion molecules in a rat model of decompression sickness. J Interferon Cytokine Res. 2008, 28, 55–63.10.1089/jir.2007.0084 Search in Google Scholar

5. Kudchodkar BJ, Jones H, Simecka J, Dory L. Hyperbaric oxygen treatment attenuates the pro-inflammatory and immune responses in apolipoprotein E knockout mice. Clin Immunol. 2008, 128,3,435-441.10.1016/j.clim.2008.05.004 Search in Google Scholar

6. Godman C.A., Chheda K.P., Hightower L.E., Perdrizet G.,Shin D.G., Giardina C. Hyperbaric oxygen induces a cytoprotective and angiogenic response in human microvascular endothelial cells. Cell Stress Chaperones. 2010,15,431–42.10.1007/s12192-009-0159-0 Search in Google Scholar

7. Hadi H.A., Smerdon G.R, Fox S.W. Hyperbaric oxygen therapy suppresses osteoclast formation and bone resorption. J Orthop Res. 2013,31,11,1839-1844.10.1002/jor.22443 Search in Google Scholar

8. Geng C.K., Cao H.H., Ying X., Yu H.L. Effect of mesenchymal stem cells transplantation combining with hyperbaric oxygen therapy on rehabilitation of rat spinal cord injury. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.2015,8,6,468-473.10.1016/j.apjtm.2015.05.001 Search in Google Scholar

9. Klimek M., Szaraniec W.; Rojczyk E., Wilemska-Kucharzewska K., Kucharzewski M. Rola Tlenu W Procesie Gojenia Ran. Leczenie Ran. 2017, 14,3, 103-108.10.15374/LR2017018 Search in Google Scholar

10. Olszański R., Konarski M., Siermontowski P. Leczenie tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT) jako opcja terapeutyczna dla chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa. Polish Hyperbaric Research. 2017, 60,27-30.10.1515/phr-2017-0012 Search in Google Scholar

11. Cozene B., Sadanandan N., Gonzales-Portillo B., Saft M., Cho J., Park Y.J. Borlongan C.V. An Extra Breath of Fresh Air: Hyperbaric Oxygenation as a Stroke Therapeutic. Biomolecules 2020, 10, 1279-1305.10.3390/biom10091279756391732899709 Search in Google Scholar

12. Tamaki A., Silverman D.A., Ozer E. The Role of Hyperbaric Oxygen in Head and Neck Reconstruction and Facial Cosmetic Surgery. Facial Plast Surg.2020, 36, 6, 753-759.10.1055/s-0040-1717095 Search in Google Scholar

13. Harch P.G., Fogarty E.F. Hyperbaric oxygen therapy for Alzheimer’s dementia with positron emission tomography imaging: a case report. Med as Res. 2018,8,181‐184.10.4103/2045-9912.248271 Search in Google Scholar

14. Granpeesheh D., Tarbox J. Dixon D.R., Wilke A.E., Allen M.S., Bradstreet J.J. Randomized trial of hyperbaric oxygen therapy for children with autism. Res Autism Spectr Disord 2010,4, 268-275.10.1016/j.rasd.2009.09.014 Search in Google Scholar

15. Sakulchit T., Ladish C., Goldman R.D.. Hyperbaric oxygen therapy for children with autism spectrum disorder Canadian Family Physician. 2017, 63, 6, 446-448. Search in Google Scholar

16. Clark J. Side effects. w Gesell L.B. Hyperbaric oxygen therapy indications. Durham, Undersea and Hyperbaric Medical Society Inc. 2008, 215–220. Search in Google Scholar

17. Chatterjee K., Zhang J., Honbo N., Karlier J.S.: Doxorubicin cardiomyopathy. Cardiology 2010, 115, 155-162.10.1159/000265166284853020016174 Search in Google Scholar

18. Tanaka K., Tanaka Y., Namba T., Azuma A., Mizushima T. Heat shock protein 70 protects against bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice. Biochem Pharmacol. 2010,80,920–923.10.1016/j.bcp.2010.05.025 Search in Google Scholar

19. Cobanoglu H.B., Vuralkan E., Arslan A., Mirasoglu B., Toklu A.S. Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Cisplatin-Induced Ototoxicity in Rats. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2019,12,1, 66–71.10.21053/ceo.2017.01704 Search in Google Scholar

20. Fischer I.,Barak B. Molecular and Therapeutic Aspects of Hyperbaric Oxygen Therapy in Neurological Conditions. Biomolecules 2020, 10, 1247-1264.10.3390/biom10091247756472332867291 Search in Google Scholar

21. Moen I, Stuhr L. Hyperbaric oxygen therapy and cancer – a review. Targ Oncol, 2012, 7, 233–242.10.1007/s11523-012-0233-x351042623054400 Search in Google Scholar

22. Kozakiewicz M., Olszański R., Siermontowski P., Dąbrowiecki Z., Kędziora J. Procesy pro - i antyoksydacyjne w warunkach hiperbarii. Polish Hyperbaric Research. 2011,1,34, 21-26. Search in Google Scholar

23. Kozakiewicz M., Kędziora J., Kędziora-Kornatowska K., Pawluk H., Olszański R., Dąbrowiecki Z., Kornatowski T. Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków. Polish Hyperbaric Research. 2005,3,12, 7-1. Search in Google Scholar

24. Paprocki J., Pawłowska M., Sutkowy P., Piechocki J., Woźniak A. Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna we krwi osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym po przeprowadzonym pierwszym zabiegu hiperbarii tlenowej – badanie wstępne. Polish Hyperbaric Research. 2017,4,61, 15-24.10.1515/phr-2017-0018 Search in Google Scholar

25. Szyller J., Kozakiewicz M., Siermontowski P. Wpływ hiperoksji i hiperbarii na ekspresję białek szoku cieplnego i aktywność syntazy tlenku azotu – przegląd badań. Polish Hyperbaric Research. 2017, 1,58, 41-50. Search in Google Scholar

26. Gałecka E.,Jacewicz R.,Mrowicka M.,Florkowski A., Gałecki P. Enzymy antyoksydacyjne – budowa, właściwości, funkcje. Pol Merk Lek. 2008, 25,147,266-268. Search in Google Scholar

27. Paprocki J., Pawłowska M., Piechocki J., Woźniak A. Wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi obwodowej osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych terapią kortykosteroidową skojarzoną z hiperbarią tlenową. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. 2017, 24, 80-82. Search in Google Scholar

28. Ni X.X., Ni M., Fan D.F., Sun Q., Kang Z.M., Cai Z.Y., Liu Y., Liu K., Li R.P, Xu W.G. Heat-shock protein 70 is involved in hyperbaric oxygen preconditioning on decompression sickness in rats. Exp. Biol.Med. 2013, 238,1, 12-22.10.1258/ebm.2012.012101 Search in Google Scholar

29. Szymańska B, Kawecki M, Knefel G. Clinical aspects of hyperbaric oxygenation. Wiad Lek. 2006,59,1-2,105-109. Search in Google Scholar

30. Siermontowski P, Spałek E. Uraz ciśnieniowy zatok obocznych nosa u nurków. Polish Hyperbaric Res. 2005, 1,10,31–36. Search in Google Scholar

31. Stevens S.L., Narr A.J., Claus P.L., Millman M.P., Steinkraus L.W. Shields R.C., Buchta W.G., Haddon R., Wang Z., Murad M.H. The incidence of hypoglycemia during HBO2 therapy: A retrospective review. Undersea Hyperb. Med. 2015, 42, 3, 191-196. Search in Google Scholar

32. Iii M.H., Wojcik S.M., Swaby J., Boes T. Blood glucose levels in diabetic patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. Undersea Hyperb Med. 2019, 46,4, 437-445.10.22462/06.08.2019.6 Search in Google Scholar

33. Senniappan K., Jeyabalan S., Rangappa P., Kanchi M.. Hyperbaric oxygen therapy: Can it be a novel supportive therapy in COVID-19? Indian J Anaesth.2020, 64,10, 835-841.10.4103/ija.IJA_613_20 Search in Google Scholar

34. Gorenstein S.A., Castellano M.L., Slone E.S., Gillette B., Liu H., Alsamarraie C., Jacobson A.M., Wall S.P., Adhikari S., Swartz J.L., McMullen J.J.S., Osorio M., Koziatek C.A., Lee D.C. Hyperbaric oxygen therapy for COVID-19 patients with respiratory distress: treated cases versus propensity-matched controls. Undersea Hyperb Med.Third-Quarter. 2020,47,3,405-413. Search in Google Scholar

35. Thibodeaux K., Speyrer M., Raza A., Yaakov R., Serena T.E. Hyperbaric oxygen therapy in preventing mechanical ventilation in COVID-19 patients: a retrospective case series J Wound Care. 2020, 1, 29(Sup5a), 4-8.10.12968/jowc.2020.29.Sup5a.S4 Search in Google Scholar

36. Guo D., PanS., Wang M., Guo Y. Hyperbaric oxygen therapy may be effective to improve hypoxemia in patients with severe COVID-2019 pneumonia: two case reports Undersea Hyperb Med.2020,47,2,181-187.10.22462/04.06.2020.2 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD