1. bookVolumen 16 (2023): Edición 1 (March 2023)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2451-182X
Primera edición
30 Jun 2011
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Comparative Analysis of Methods for Hourly Electricity Demand Forecasting in the Absence of Data – A Case Study

Publicado en línea: 31 Mar 2023
Volumen & Edición: Volumen 16 (2023) - Edición 1 (March 2023)
Páginas: 34 - 50
Recibido: 01 Nov 2022
Aceptado: 01 Jan 2023
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2451-182X
Primera edición
30 Jun 2011
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Dordonnat, V., Koopman, S.J., Ooms, M., Dessertaine, A. (2008). An Hourly Periodic State Space Model for Modeling French National Electricity Load. International Journal of Forecasting, 24: 588-587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.08.010. Search in Google Scholar

Engle, R. F., Granger, C. W. J., Rice, J., Weiss, A. (1986). Semiparametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity. Journal of the American Statistical Association, 81: 310-320. Search in Google Scholar

Harvey, A.C., Koopman, S.J. (1993). Forecasting Hourly Electricity Demand Using Time-varying Splines. Journal of the American Statistical Association, 88: 1228-1237. Search in Google Scholar

Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe. Search in Google Scholar

Lichota, A. (2006). Prognozowanie krótkoterminowe na lokalnym rynku energii elektrycznej [Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]. Pobrane z: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9746/full.pdf (21.01.2023). Search in Google Scholar

Misiorek, A., Weron, R. (2004). Modelowanie sezonowości a prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka, 12: 794-799. Pobrane z: http://prac.im.pwr.wroc.pl/~hugo/publ/MisiorekWeron04_Energetyka_szczotka.pdf (21.01.2023). Search in Google Scholar

Nowicka-Zagrajek, J., Weron, R. (2002). Modeling Electricity Loads in California: ARMA Models with Hyperbolic Noise. Signal Processing, 82: 1903-1915. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1684(02)00318-3. Search in Google Scholar

Ramanathan, R., Engle, R., Granger, C. J. V., Vahid-Araghi, F., Brace, C. (1997). Short-run Forecast of Electricity Loads and Peaks. International Journal of Forecasting, 13: 161-174. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2070(97)00015-0. Search in Google Scholar

Szmuksta–Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2002). Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych (s. 193-204). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2011). Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 165: 152-161. Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2014). Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji. Ekonometria, 46(4): 72-84. DOI: 10.15611/ekt.2014.4.07. Abierto DOISearch in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2015). Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(4): 147-159. Pobrane z: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3817/3444 (17.09.2022). Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2016). Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(1): 121-136. Pobrane z: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3851/3478 (17.09.2022) Search in Google Scholar

Taylor, J.W, Menezes, L.M., McSharry, P. E. (2006). A comparison of univariate methods for forecasting electricity demand up to a day ahead. International Journal of Forecasting, 22: 1-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.06.006 Search in Google Scholar

Taylor, J.W. (2010). Triple Seasonal Methods for Short-term Load Forecasting. European Journal of Operational Research, 204: 139-152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.10.003. Search in Google Scholar

Tomaszewski, M. (2005). Model przedsiębiorstwa dystrybucyjnego działającego na otwartym rynku energii elektrycznej [Rozprawa doktorska, Politechnika Opolska]. s. 122, Pobrane z: https://silo.tips/download/politechnika-opolska-wydzia-elektrotechniki-i-automatyki (21.01.2023). Search in Google Scholar

Witkowska, D., Górecka, A., Szadkowska, D., Szymczak, Z. (2000). The forecasting of the demand for electric energy: comparative analysis. Dynamic Econometric Models, 4: 45–59. Search in Google Scholar

Zawadzki, J. (2018). Modele hybrydowe w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, 346(92): 81–96. Search in Google Scholar

Zawadzki, J. (2020). Prognozowanie brakujących danych w szeregach czasowych przy zastosowaniu modeli hybrydowych – podejście teoretyczne i empiryczne. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 65(10): 24-48. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0014_4315/c/1-a7f95192-0b38-4cb9-b923-953a0d1507ef.pdf.pdf (17.09.2022). Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD