1. bookVolumen 16 (2023): Heft 1 (March 2023)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Comparative Analysis of Methods for Hourly Electricity Demand Forecasting in the Absence of Data – A Case Study

Online veröffentlicht: 31 Mar 2023
Volumen & Heft: Volumen 16 (2023) - Heft 1 (March 2023)
Seitenbereich: 34 - 50
Eingereicht: 01 Nov 2022
Akzeptiert: 01 Jan 2023
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2451-182X
Erstveröffentlichung
30 Jun 2011
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Dordonnat, V., Koopman, S.J., Ooms, M., Dessertaine, A. (2008). An Hourly Periodic State Space Model for Modeling French National Electricity Load. International Journal of Forecasting, 24: 588-587. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.08.010. Search in Google Scholar

Engle, R. F., Granger, C. W. J., Rice, J., Weiss, A. (1986). Semiparametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity. Journal of the American Statistical Association, 81: 310-320. Search in Google Scholar

Harvey, A.C., Koopman, S.J. (1993). Forecasting Hourly Electricity Demand Using Time-varying Splines. Journal of the American Statistical Association, 88: 1228-1237. Search in Google Scholar

Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe. Search in Google Scholar

Lichota, A. (2006). Prognozowanie krótkoterminowe na lokalnym rynku energii elektrycznej [Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]. Pobrane z: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9746/full.pdf (21.01.2023). Search in Google Scholar

Misiorek, A., Weron, R. (2004). Modelowanie sezonowości a prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka, 12: 794-799. Pobrane z: http://prac.im.pwr.wroc.pl/~hugo/publ/MisiorekWeron04_Energetyka_szczotka.pdf (21.01.2023). Search in Google Scholar

Nowicka-Zagrajek, J., Weron, R. (2002). Modeling Electricity Loads in California: ARMA Models with Hyperbolic Noise. Signal Processing, 82: 1903-1915. DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1684(02)00318-3. Search in Google Scholar

Ramanathan, R., Engle, R., Granger, C. J. V., Vahid-Araghi, F., Brace, C. (1997). Short-run Forecast of Electricity Loads and Peaks. International Journal of Forecasting, 13: 161-174. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2070(97)00015-0. Search in Google Scholar

Szmuksta–Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2002). Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych (s. 193-204). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2011). Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 165: 152-161. Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2014). Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji. Ekonometria, 46(4): 72-84. DOI: 10.15611/ekt.2014.4.07. DOI öffnenSearch in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2015). Wykorzystanie danych oczyszczonych o wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmiennych ze złożoną sezonowością. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16(4): 147-159. Pobrane z: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3817/3444 (17.09.2022). Search in Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka, M., Zawadzki, J. (2016). Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości dla luk niesystematycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(1): 121-136. Pobrane z: https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3851/3478 (17.09.2022) Search in Google Scholar

Taylor, J.W, Menezes, L.M., McSharry, P. E. (2006). A comparison of univariate methods for forecasting electricity demand up to a day ahead. International Journal of Forecasting, 22: 1-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.06.006 Search in Google Scholar

Taylor, J.W. (2010). Triple Seasonal Methods for Short-term Load Forecasting. European Journal of Operational Research, 204: 139-152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.10.003. Search in Google Scholar

Tomaszewski, M. (2005). Model przedsiębiorstwa dystrybucyjnego działającego na otwartym rynku energii elektrycznej [Rozprawa doktorska, Politechnika Opolska]. s. 122, Pobrane z: https://silo.tips/download/politechnika-opolska-wydzia-elektrotechniki-i-automatyki (21.01.2023). Search in Google Scholar

Witkowska, D., Górecka, A., Szadkowska, D., Szymczak, Z. (2000). The forecasting of the demand for electric energy: comparative analysis. Dynamic Econometric Models, 4: 45–59. Search in Google Scholar

Zawadzki, J. (2018). Modele hybrydowe w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o bardzo wysokiej częstotliwości obserwowania. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, 346(92): 81–96. Search in Google Scholar

Zawadzki, J. (2020). Prognozowanie brakujących danych w szeregach czasowych przy zastosowaniu modeli hybrydowych – podejście teoretyczne i empiryczne. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 65(10): 24-48. Pobrane z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0014_4315/c/1-a7f95192-0b38-4cb9-b923-953a0d1507ef.pdf.pdf (17.09.2022). Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD