1. bookVolumen 25 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Rational Increasing of Energy Efficiency of Sacral Buildings

Publicado en línea: 22 Apr 2017
Volumen & Edición: Volumen 25 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 120 - 124
Recibido: 01 Aug 2016
Aceptado: 01 Dec 2016
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] G. Biernacki, M. Smyk, S. Dobosz, D. Górska, P. Musiałowska and K. Materne, “The development of the market of the production of wind energy in Poland and selected EU countries”, Management Systems in Production Engineering, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 40-44.10.2478/mspe-07-01-2016Search in Google Scholar

[2] W. Dorozińska, M. Gawron, P. Stańko, N. Stępień, P. Świstak and H.Y. Ji, “The development of the market of the production of solar energy in Poland and selected EU countries in the years 2009-2014”, Management Systems in Production Engineering, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 25-30.10.2478/mspe-04-01-2016Search in Google Scholar

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.Search in Google Scholar

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04. 2012, Dz.U. z 2012 r. poz. 462.Search in Google Scholar

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane, Dz.U. z 2006 nr 243, poz. 1118, z późn. zm.Search in Google Scholar

[6] A. Repelewicz, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol. 12, no. 2, 2013, pp. 87-95.Search in Google Scholar

[7] A. Repelewicz, „Izolacyjność termiczna okien w obiektach sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol. 14, no. 2, 2014, pp. 90-95.Search in Google Scholar

[8] A. Repelewicz, „Energooszczędne systemy ogrzewania obiektów sakralnych”, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, no. 4, 2007, pp. 310-316.Search in Google Scholar

[9] Extract from the UE research program „Friendly Heating” [Online]. Available: www.drewart.com.plSearch in Google Scholar

[10] Ogrzewanie ławkowe w kościołach i innych miejscach publicznych [Online]. Available: www.polarheat.plSearch in Google Scholar

[11] Systemy ogrzewania [Online]. Available: www.termotechnika.com.plSearch in Google Scholar

[12] Ogrzewanie Kościołów i Obiektów Sakralnych [Online]. Available: www.ogrzewaniekosciolow.com.plSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo