1. bookVolumen 25 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Prediction Power Propulsion of the Ship at the Stage of Preliminary Design. Part I: Forecasting Method for Power Propulsion of Ship at the Stage of Preliminary Design

Publicado en línea: 22 Apr 2017
Volumen & Edición: Volumen 25 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 125 - 130
Recibido: 01 Oct 2016
Aceptado: 01 Jan 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] T. Abramowski, Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011.Search in Google Scholar

[2] W. Chądzyński, „Elementy współczesnej metodyki projektowania obiektów pływających”, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Oceanotechniki i Projektowania Systemów Morskich, no. 563, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001.Search in Google Scholar

[3] Consideration of the energy efficiency design index for new ships, GHG-WG 2/2/7, 2009.Search in Google Scholar

[4] J. Dudziak, „Teoria okrętu”, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988.Search in Google Scholar

[5] G. Gabrielli and T.V. Karman, “What Price Speed”, Mechanical Engineering, vol. 10, no. 72, 1950, pp. 775 -781.Search in Google Scholar

[6] S. Harries, C. Abt, J. Heimann and K. Hochkirch, “Advanced Design of Container Carriers for Improved Transport Efficiency”, RINA Conf. Design & Operation of Container Ships, London, United Kingdom, 2006, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Karsten_Hochkirch/publication10.3940/rina.cont.2006.1Search in Google Scholar

[7] Interim Guidelines on the Method of Calculation of the Energy Efficiency Design Index for New Ship’s, MEPC.1/Circ.681, 2009.Search in Google Scholar

[8] J.P. Michalski, Podstawy teorii projektowania okrętów, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.Search in Google Scholar

[9] M. Stopford, Maritime Economics, Taylor&Francis e- Library, 2003.Search in Google Scholar

[10] J. Yong, R. Smith, L. Hatano and S. Hillmansen, “What Price Speed - Revisited”, Ingenia, vol. 22, 2005, pp. 46 -51.Search in Google Scholar

[11] Y. Ozaki, J. Larkin, K. Tikka and K. Michel, “An Evaluation of the Energy Efficiency Design Index (EEDI) Baseline for Tankers, Containership and LNG Carriers”, Technical report, ABS/Herbert Engineering, February 2010, Sname/Marine Board Symposium, 2010-02-16/17.Search in Google Scholar

[12] K. Żelazny, „Numeryczne prognozowanie średniej długoterminowej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego”, Ph.D. dissertation, Faculty of Maritime Technology and Transport, West Pomeranian of Technology in Szczecin, Szczecin, 2005.Search in Google Scholar

[13] K. Żelazny, Metoda wyznaczania prędkości eksploatacyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo