1. bookVolumen 25 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Technology of Producing the Contact Connections of Superconductor Metal-Sheathed Cable

Publicado en línea: 22 Apr 2017
Volumen & Edición: Volumen 25 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 110 - 119
Recibido: 01 Jul 2016
Aceptado: 01 Oct 2016
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] O.P. Reut i nn. “Izostaticzieskoje obzhatie kontaktnych sojedinienij (КS) swierchprowodiaszczego kabiela magnitnych sistiem termojadiernogo rieaktora ITER”, Int. Symp. IPM „Inzhynieria powierchnosti, nowyje poroszkowyje kompozicionnyje matierialy, swarka”, Minsk, BY, 2009, pp. 131-134, cz. 2.Search in Google Scholar

[2] А.Cz. Jakubowski i Cz.А. Jakubowski „Optimizacja pakowki mnogozhylnych kabielej w mietalliczeskoj oboloczkie” w Maszynostrojenie (Belarus), 2014, wyp. 28, pp. 137-140.Search in Google Scholar

[3] W.I. Fieodosjew. Soprotiwlenie matierialow. Мoskwa, RUS: MGTU, 1999, 591 p.Search in Google Scholar

[4] А.Cz. Jakubowski i inn. “Rascziot gieomietriczeskich charaktieristik popieriecznych sieczienij oslablennoj truby” w Tieoreticzeskaja i prikladnaja miechanika (Belarus), 2011, wyp. 26, pp. 338-341.10.1097/HCO.0b013e328347036f21499089Search in Google Scholar

[5] А.Cz. Jakubowski i Cz.А. Jakubowski. „Srawnitielnyj rascziot procznosti celnoj i oslablennoj truby”, V Belarus Congr. TPM „Miechanika-2011”, Minsk, BY, 2011, pp. 477-480, t. 2.Search in Google Scholar

[6] W.I. Samul. Osnowy tieorii uprugosti i plastycznosti. Мoskwa, ZSRR: Wysszaja szkola, 1982, 264 p.Search in Google Scholar

[7] А.Cz. Jakubowski i Cz.А. Jakubowski. „K woprosu rascziota zamknutych cylindriczeskich oboloczek na ustojcziwost” w Tieoreticzeskaja i prikladnaja miechanika (Belarus), 2012, wyp. 27, pp. 323-325.Search in Google Scholar

[8] Е.Е. Pietiuszyk i inn. „Napriazhonnodieformirowannoje sostojanije w jedinicznom kontakcie pri uprugom dieformirowanii pronicajemych matierialow na osnowie prowoloki w widie tiel namotki”, Wiesti Akad. Nauk Belarusi, ser. Fiz.-Techn. Nauk, № 2, pp. 10-15, 2002.Search in Google Scholar

[9] S.D. Ponomariow. Rasczioty na procznost w maszynostrojenii. Мoskwa, ZSRR: Maszgiz, tom 2, 1958, 974 p.10.1136/bmj.2.5102.974Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo