1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Local Memory Policy. The Case of Wałbrzych

Online veröffentlicht: 17 Dec 2020
Seitenbereich: 89 - 100
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Borkowski M., 2019, Fabularyzowany dokument w Szczawnie Zdroju, [in:] https://wro-claw.tvp.pl/6488425/fabularyzowany-dokument-w-szczawniezdroju.Search in Google Scholar

Chojna E., 2019, Zbrodnia lubińska i reklama wódki, [in:] https://zlotoryja.naszemiasto.pl/zbrodnia-lubinska-i-reklama-wodki/ar/c11–3483456.Search in Google Scholar

Chwedoruk R., 2018, Polityka historyczna, Warszawa.Search in Google Scholar

Jagna, 2019, Nowe tablice,[in:] https://www.walbrzyszek.com/nowe-tablice-w-walbrzychu-2973.Search in Google Scholar

Jarosz M., 2019, Nie będzie komunistycznych ale polskich bohaterów również, [in:] https://swidnica.gosc.pl/doc/3930694.Neutralna-dekomunizacja.Search in Google Scholar

Korzeniewski B., 2008, Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, Kultura Współczesna, no. 4, Warszawa.Search in Google Scholar

Kozubal M., 2019, IPN przegrywa dekomunizację, [in:] https://www.rp.pl/Historia/311069921-IPN-przegrywa-dekomunizacje.html.Search in Google Scholar

Malczewska-Pawelec D., T. Pawelec T., 2011, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. Kraków.Search in Google Scholar

Materski W., 2014, Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., Dzieje Najnowsze, no. 4.Search in Google Scholar

Morawiec N., (2015), Myszków-historia/pamięć — tożsamość. Samorząd lokalny a polityka historyczna, Zeszyty Myszkowskie no. 2Search in Google Scholar

Mykytyszyn M., 2019, Urodziny Księżnej Daisy w Wałbrzychu — wkrótce zobaczysz więcej!, [in:]https://www.youtube.com/watch?v=1jc8WZbTTpA.Search in Google Scholar

Opioła, W.,(2015), Pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna lokalnej społeczności pogranicza w:Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych, Opole.Search in Google Scholar

Ponczek E., (2013), Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspektysemantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, “Przegląd Politologiczny no. 2.Search in Google Scholar

Ed., 2019, Przewozy regionalne uhonorowały Księżną Daisy, [in:] https://www.walbrzyszek.com/przewozy-regionalne-uhonorowaly-ksiezna-daisy-24260.Search in Google Scholar

Skoczylas Ł, 2015, Lokalne polityki pamięci, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 4.Search in Google Scholar

Strzałkowski A., 2019a, Gala zasłużonych dla Wałbrzycha, [in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/gala-zasluzonych-dla-walbrzycha/ar/c3–3636227.Search in Google Scholar

Strzałkowski A. Wałbrzych, 2019b, Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa w blasku refl-ektorów, [in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-mira-kubasinska-i-tadeusz-nalepa-w-blasku/ar/c13–4948806.Search in Google Scholar

Strzałkowski Wałbrzych, 2019c, Uroczystość nadania rondu im. Eufrozyna Sagana,[in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-uroczystosc-nadania-rondu-im-eufrozyna-sagana/ar/c4–4311500.Search in Google Scholar

Strzałkowski A., 2020, Zmarł Krzysztof Betka,[in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/zmarl-krzysztof-betka/ar/c3–3563910Search in Google Scholar

Wałdoch M., 2017, Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, vol. XIV.Search in Google Scholar

Wolff -Powęska A., 2007, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, Przegląd Zachodni, no. 1.Search in Google Scholar

https://starakopalnia.pl/konferencje-sympozja-naukowe/.Search in Google Scholar

http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/honorowi-i-zasluzeni-obywatele.php.Search in Google Scholar

http://walbrzych.eu/pl/search/node/daisy.Search in Google Scholar

https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-uroczystosc-nadania-rondu-im-eufrozyna-sagana/ar/c4–4311500.Search in Google Scholar

https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-mira-kubasinska-i-tadeusz-nalepa-w-blasku/ar/c13–4948806.Search in Google Scholar

https://www.walbrzyszek.com/nowe-tablice-w-walbrzychu-2973.Search in Google Scholar

https://www.walbrzyszek.com/przewozy-regionalne-uhonorowaly-ksiezna-daisy-24260. https://wroclaw.tvp.pl/6488425/fabularyzowany-dokument-w-szczawniezdroju.Search in Google Scholar

https://zlotoryja.naszemiasto.pl/zbrodnia-lubinska-i-reklama-wodki/ar/c11–3483456.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo