1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Local Memory Policy. The Case of Wałbrzych

Published Online: 17 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 8 (2020) - Issue 2 (December 2020)
Page range: 89 - 100
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Until 1989 Wałbrzych was an important industrial center of Lower Silesia. The system transformation which started in 1989 led to the liquidation of enterprises in the mining, ceramics and textile industries. The city began to be perceived in Poland as a city of high unemployment, illegal shallow coal mines or political corruption.

The city authorities began to wonder what events from the past could be helpful in creating its new image. They undertook a number of activities in this regard. The questionnaire was to assess the effectiveness of the city’s activities. It was carried out among secondary school students, students and the employees of Wałbrzych city institutions, teachers of Wałbrzych schools and councilors of the City Council. The survey was conducted in October and November 2019. The respondents indicated mainly the activities of the authorities aimed at personalizing local historical policy. The city authorities undertook a number of other initiatives in the field of local remembrance policy. The surveys showed that the initiatives were not known to the inhabitants of Wałbrzych. In the minds of respondents, there were only two historical events, namely May 3 and November 11. To a small extent, they participated in historical ceremonies present in national historical politics (e.g. the Day of the Cursed Soldiers). Apart from the figure of Princess Daisy, most respondents were unable to identify other people important to the region. Although there are a number of organizations and associations in the city, only the Princess Daisy Foundation conducted the eff ective and visible activities in the field of local remembrance policy. Although the respondents declared their interest in history, their knowledge at the local level is low.

Keywords

Borkowski M., 2019, Fabularyzowany dokument w Szczawnie Zdroju, [in:] https://wro-claw.tvp.pl/6488425/fabularyzowany-dokument-w-szczawniezdroju.Search in Google Scholar

Chojna E., 2019, Zbrodnia lubińska i reklama wódki, [in:] https://zlotoryja.naszemiasto.pl/zbrodnia-lubinska-i-reklama-wodki/ar/c11–3483456.Search in Google Scholar

Chwedoruk R., 2018, Polityka historyczna, Warszawa.Search in Google Scholar

Jagna, 2019, Nowe tablice,[in:] https://www.walbrzyszek.com/nowe-tablice-w-walbrzychu-2973.Search in Google Scholar

Jarosz M., 2019, Nie będzie komunistycznych ale polskich bohaterów również, [in:] https://swidnica.gosc.pl/doc/3930694.Neutralna-dekomunizacja.Search in Google Scholar

Korzeniewski B., 2008, Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, Kultura Współczesna, no. 4, Warszawa.Search in Google Scholar

Kozubal M., 2019, IPN przegrywa dekomunizację, [in:] https://www.rp.pl/Historia/311069921-IPN-przegrywa-dekomunizacje.html.Search in Google Scholar

Malczewska-Pawelec D., T. Pawelec T., 2011, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich. Kraków.Search in Google Scholar

Materski W., 2014, Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., Dzieje Najnowsze, no. 4.Search in Google Scholar

Morawiec N., (2015), Myszków-historia/pamięć — tożsamość. Samorząd lokalny a polityka historyczna, Zeszyty Myszkowskie no. 2Search in Google Scholar

Mykytyszyn M., 2019, Urodziny Księżnej Daisy w Wałbrzychu — wkrótce zobaczysz więcej!, [in:]https://www.youtube.com/watch?v=1jc8WZbTTpA.Search in Google Scholar

Opioła, W.,(2015), Pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna lokalnej społeczności pogranicza w:Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych, Opole.Search in Google Scholar

Ponczek E., (2013), Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspektysemantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, “Przegląd Politologiczny no. 2.Search in Google Scholar

Ed., 2019, Przewozy regionalne uhonorowały Księżną Daisy, [in:] https://www.walbrzyszek.com/przewozy-regionalne-uhonorowaly-ksiezna-daisy-24260.Search in Google Scholar

Skoczylas Ł, 2015, Lokalne polityki pamięci, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 4.Search in Google Scholar

Strzałkowski A., 2019a, Gala zasłużonych dla Wałbrzycha, [in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/gala-zasluzonych-dla-walbrzycha/ar/c3–3636227.Search in Google Scholar

Strzałkowski A. Wałbrzych, 2019b, Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa w blasku refl-ektorów, [in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-mira-kubasinska-i-tadeusz-nalepa-w-blasku/ar/c13–4948806.Search in Google Scholar

Strzałkowski Wałbrzych, 2019c, Uroczystość nadania rondu im. Eufrozyna Sagana,[in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-uroczystosc-nadania-rondu-im-eufrozyna-sagana/ar/c4–4311500.Search in Google Scholar

Strzałkowski A., 2020, Zmarł Krzysztof Betka,[in:] https://walbrzych.naszemiasto.pl/zmarl-krzysztof-betka/ar/c3–3563910Search in Google Scholar

Wałdoch M., 2017, Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, vol. XIV.Search in Google Scholar

Wolff -Powęska A., 2007, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, Przegląd Zachodni, no. 1.Search in Google Scholar

https://starakopalnia.pl/konferencje-sympozja-naukowe/.Search in Google Scholar

http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/honorowi-i-zasluzeni-obywatele.php.Search in Google Scholar

http://walbrzych.eu/pl/search/node/daisy.Search in Google Scholar

https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-uroczystosc-nadania-rondu-im-eufrozyna-sagana/ar/c4–4311500.Search in Google Scholar

https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzych-mira-kubasinska-i-tadeusz-nalepa-w-blasku/ar/c13–4948806.Search in Google Scholar

https://www.walbrzyszek.com/nowe-tablice-w-walbrzychu-2973.Search in Google Scholar

https://www.walbrzyszek.com/przewozy-regionalne-uhonorowaly-ksiezna-daisy-24260. https://wroclaw.tvp.pl/6488425/fabularyzowany-dokument-w-szczawniezdroju.Search in Google Scholar

https://zlotoryja.naszemiasto.pl/zbrodnia-lubinska-i-reklama-wodki/ar/c11–3483456.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo