1. bookVolumen 58 (2014): Heft 1 (March 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Influence of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance

Online veröffentlicht: 25 Apr 2014
Volumen & Heft: Volumen 58 (2014) - Heft 1 (March 2014)
Seitenbereich: 19 - 30
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1213
ISSN
0452-599X
Erstveröffentlichung
03 Apr 2012
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Warzee, M.; Hennaut, J.; Maurice, M.; Sonnen, C.; Watty, J.; Berg, P.: Effect of Surface Treatment on the Corrosion of Stainless Steels in High Temperature Water and Steam. Journal of The Electrochemical Society 1965, 112, 670-674.Search in Google Scholar

2. Bystrianský, J.; Gottwald, M.: „Pitting Corrosion of Austenitic Stainless Steels with Chemically Treated Surfaces“, 10TH ICMC, Madras, India, April 1988; Proceedings Vol.4, p.3107.Search in Google Scholar

3. Bystrianský, J. Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (3), 57-61.Search in Google Scholar

4. Steam. DECHEMA Corrosion Handbook - Revised and Extended 2nd Edition. Aut. / Edit.: Kreysa, G.; Schütze, M. DECHEMA COPYRIGHT DATE 2008. ELECTRONIC ISBN 978-1-60119-403-9. KNOVEL RELEASE DATE 2008-03-14.Search in Google Scholar

5. Materials Science and Technology, Volume 10B, Nuclear Material, Part II, Edited by R.W.Cahn, P.Haasen, E.J. Kramer, Volume Editor: Brian R.T. Frost.Search in Google Scholar

6. Lacombe P., Bavoux B.,Berenger G. : Stainless Steel., Les Editions de Physique Les Ulis, Paris 1993, 406-434.Search in Google Scholar

7. Bystrianský,J. et al. Determination of conditions leading to localized corrosion initiation on UNS 32100 (AISI 321) stainless steels in nuclear power environments. Nuclear Engineering and Design 1995, 157, 123-136.10.1016/0029-5493(95)00989-PSearch in Google Scholar

8. Vejvoda, S.; Bystrianský, J. Program DIALIFE _ KE; Blok - vysokoteplotní oxidace austenitických ocelí.Search in Google Scholar

9. Aspden, J.D. et al. Some Aspects of Combined Oxygenated Treatment, Proceedings of VGB Conference, Mittwoch, 2001.Search in Google Scholar

10. Kowaka, M. Metal Corrosion Damage and Protection Technology. Ch 5.3 Steam oxidation. Allerton Press, 1990Search in Google Scholar

11. Ericsson, T. Stratifi ed oxide scale growth on two Cr-Ni steels oxidized in high-pressure steam at 800°C. Oxidation of Metals 1970, 2(2), 173-205.10.1007/BF00603656Search in Google Scholar

12. Caplan, D. Effect of cold work on the oxidation of FeCr alloys in water vapour at 600°C. Corrosion Science 1966, 6 (11-12), 509-515.10.1016/S0010-938X(66)80067-7Search in Google Scholar

13. Ruther, W.E. et al. Corrosion Behavior of Steels and Nickel Alloys in Superheated Steam. Corrosion 1966, 22(5), 147-155.10.5006/0010-9312-22.5.147Search in Google Scholar

14. Viswanathan, R. et al. Boiler Materials for Ultra-Supercritical Coal Power Plants - Steamside Oxidation. Journal of Materials Engineering and Performance 2006, 5(3), 255-274.10.1361/105994906X108756Search in Google Scholar

15. Bystrianský, J. et al.: Vyhodnocení vlivu kyslíkového režimu na tvorbu oxidických vrstev na teplosměnných trubkách tlakového systému vybraných elektráren ČEZ,a.s., Zpráva VŠCHT Praha - Tediko Chomutov, evidenční číslo : 03- Z470-01/06-7/981, září 2003.Search in Google Scholar

16. Bystrianský, J. et. al. Posouzení příčin nadměrného vzniku oxidů na vnitřním povrchu parovodů, Zpráva VŠCHT Praha vypracována pro objednavatele ČEZ,a.s. Elektrárna Mělník, v rámci smlouvy 01-8380-K/01235; leden 2002. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo