Uneingeschränkter Zugang

Analysis of cognitive operation in understanding text of the fourth-grade pupils

Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis's Cover Image
Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis
Číslo venované problematike maďarského jazyka a maďarských nárečí na Slovensku

Zitieren

Ildikó Vančo
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Viktória Gergelyová
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
eISSN:
1338-4287
ISSN:
0021-5597
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
2 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Linguistik und Semiotik, Theorien und Fachgebiete, Linguistik, andere