1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Social Awareness and Responsibility in Context of Polish Service Companies

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 268 - 279
Eingereicht: 30 Nov 2020
Akzeptiert: 21 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Ismail Al-Alawi, A., Yousif Al-Marzooqi, N. and Fraidoon Mohammed, Y. 2007. Kultura organizacyjna i dzielenie się wiedzą: krytyczne czynniki sukcesu. Journal of Knowledge Management, 11 (2), 22-42, DOI: 10.1108/13673270710738898 Search in Google Scholar

Allvesson, M, Berg, P.O., 1992. Foretags kulturoch organisationsymbolism, Utveckling, teoretiska perspective ochaktuelldebat, Studentlitteatur, Lund. Search in Google Scholar

Blau, P.M,. 1968. Organizations, Theories, in: Sills, D.L. (ed.), International Encyclopedia of Social Sciences, McMillan, New York. Search in Google Scholar

Czerska, M., 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wyd. Difin, Warszawa. Search in Google Scholar

Deshapande, R., Parasurman, R., 1987. Linking Corporate Culture to Strategic Planning, Business Horizons, 29. Search in Google Scholar

Felipe, C.M., Roldán, J.L., Leal-Rodríguez, A.L., 2017. Impact of Organizational Culture Values on Organizational Agility, Sustainability, 9 (12), 2354, DOI: 10.3390/su9122354 Search in Google Scholar

Hofstede, G., 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Jemielniak, D., 2002. Kultura - odkrywana czy konstruowana?, Master of Business Administration, 2 (55). Search in Google Scholar

Kisielnicki, J. 2005. Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa. Search in Google Scholar

Kostera, M, 1996. Postmodermizm w zarządzaniu, Wyd. PWE, Warszawa, 60-61. Search in Google Scholar

Kostera, M., Śliwa, M., 2010. Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Search in Google Scholar

Koźmiński, A.K., Piotrowski, W., 1999. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Kożusznik, B., 2011. Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Lundy, M. O., Bowling, A., 2001. Strategiczne zarządzanie. Koncepcje i metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. o. Langego we Wrocławiu, Wrocław. Search in Google Scholar

Maanen, J.V., 1988. Tales of the Field. On Writing Ethnography, University of Chicago Press, Chicago. Search in Google Scholar

Martins, E.C., Terblanche, F. 2003. Building organisational culture that stimulates creativity and innovation, European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74. DOI: 10.1108/14601060310456337 Search in Google Scholar

Pettigrew, A.M. 1979. On studying organizational cultures, Administrative Science Ouartely vol. 24. Search in Google Scholar

Ravasi, D., Schultz, M. 2006. Responding to organizational identity threats: Exploring the role of organizational culture, Academy of Management Journal, 49 (3), 433-458. DOI: 10.5465/AMJ.2006.21794663 Search in Google Scholar

Sikorski, C., 1988. Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Schein, E.H., 1992. Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco. Search in Google Scholar

Schenplein, H., 1988. Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, Organizacja i Kierowanie, 7/8. Search in Google Scholar

Stańczyk, S., 2008. Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Search in Google Scholar

Zafer Acar, A., Pınar Acar, 2012. The effects of organizational culture and innovativeness on business performance in healthcare industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 683 – 692. Search in Google Scholar

https://www.ican.pl/b/kultura-organizacji-w-kryzysie-czy-warto-cos-z-tymzrobic/PGuf3yXi0 (retrieved on: 29.08.2020) Search in Google Scholar

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-znaczenie-dla-firmy-ma-kultura-organizacyjna (retrieved on: 29.08.2020) Search in Google Scholar

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pieniadze-to-nie-wszystko-kultura-organizacyjnanabiera-znaczenia,73971.html (retrieved on: 09.09.2020) Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo