1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

An Improving the Occupational Risk Assessment in Industrial Enterprises

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 260 - 267
Eingereicht: 25 Nov 2020
Akzeptiert: 26 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Aagedal, J. O., den Braber, F., Dimitrakos, T. Gran, B. A., Raptis, D., Stolen, K., 2002. Model-based Risk Assessment to Improve Enterprise Security, IEEE, Proceedings. Sixth International Enterprise Distributed Object Computing, 51-62. DOI: 10.1109/EDOC.2002.1137696 Search in Google Scholar

Bajdur, W., Idzikowski, A., 2012. Analiza i ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk pracy w zakładzie odkrywkowym dolomitu, PTZP, 691-702. Available: http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p062.pdf (04.11.2020) Search in Google Scholar

Chang, D.Y. 1996. Application of the extent analysis method on fuzzy AHP, Eur. J. Oper. Res., 95(3), 649-655. Search in Google Scholar

Chen, T., Wang, Y., Wang, J. et al., 2020. Multistage Decision Framework for the Selection of Renewable Energy Sources Based on Prospect Theory and PROMETHEE, International Journal of Fuzzy Systems, 22(5), 1535-1551. DOI: 10.1007/s40815-020-00858-1 Search in Google Scholar

Duda, A., Juzek, T., 2018. Ocena ryzyka zawodowego podczas czynności związanych z drążeniem przodka I zabudową obudowy, Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, 7, 1, 329-340. Search in Google Scholar

Gil, M.Á., González-Rodríguez, G., 2012. Fuzzy vs. Likert Scale in Statistics, Trillas E., Bonissone P., Magdalena L., Kacprzyk J. (Eds.), Combining Experimentation and Theory. Studies in Fuzziness and Soft Computing, 271, Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-24666-1_27 Search in Google Scholar

GUS, 2020. Wypadki przy pracy w 2019 r. – dane wstępne. (03.11.2020). Search in Google Scholar

Harabas, S., Klimecka-Tatar, D., 2017. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora linii lakierniczej, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 2(1), 26-31. Search in Google Scholar

Karkoszka, T., 2009. Improvement of the chosen process based on the occupational health and safety criterion, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 37(20), 735-742. Search in Google Scholar

Karkoszka, T., Szewieczek, D., 2007. Risk of the processes in the aspect of quality natural environment and occupational safety, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 20(1-2), 539-542. Search in Google Scholar

Krause, M. 2011. Praktyczne aspekty doboru metody oceny ryzyka zawodowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, 59, 173-190. Search in Google Scholar

Krishankumar, R., Mishra, A. R., Ravichandran, K. S. et al., 2020. A Group Decision Framework for Renewable Energy Source Selection under Interval-Valued Probabilistic linguistic Term Set, Energies, 13(4). DOI: 10.3390/en13040986 Search in Google Scholar

Łuczak, A., 2012. Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(26), 43-56. Search in Google Scholar

Mir, S.A., Padma, T., 2016. Evaluation and prioritization of rice production practices and constraints under temperate climatic conditions using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), Spanish Journal of Agricultural Research, 14(4). DOI: 10.5424/sjar/2016144-8699 Search in Google Scholar

Pacana, A., Czerwinska, K, Bednarova, L., 2018. Discrepancies analysis of casts of diesel engine piston, Metalurgija, 4(57), 324-326. DOI: https://hrcak.srce.hr/201754 Search in Google Scholar

Pacana, A., Siwiec, D., Bednarova, L. 2020. Method of Choice: A Fluorescent Penetrant Takinginto Account Sustainability Criteria, Sustainability, 12(14), 5854. DOI: 10.3390/su12145854 Search in Google Scholar

PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Search in Google Scholar

Saja, P., Woźny, A., Pacana, A., Dobosz, M., 2013. Additional components of risk assessment and their impact on the probability parameter, Production Engineering Archives, 14, 11-14. DOI: 10.30657/pea.2017.14.03 Search in Google Scholar

Siwiec, D., Bednarova, L., Pacana, A., 2020. Metoda doboru penetrantów dla przemysłowych badań nieniszczących, Przemysł Chemiczny, 99(5), 771-773. DOI: DOI: 10.15199/62.2020.5.18 Search in Google Scholar

Siwiec, D., Bednarova, L., Pacana, A. et al., 2019. Decision support in the selection of fluorescent penetrants for industrial non-destructive testing, Przemysł Chemiczny, 98, 10, 1594-1596. DOI: 10.15199/62.2019.10.12 Search in Google Scholar

Solangi, Y.A., Longsheng, C., Shah, S.A., et al., 2020. Analyzing Renewable Energy Sources of a Developing Country for Sustainable Development: An Integrated Fuzzy Based-Decision Methodology, Processes, 8(7). DOI: 10.3390/pr8070825 Search in Google Scholar

Szklarzyk, P., Klimecka-Tatar, D., Kleszcz, D., 2016. Obowiązki prawne i systemowe w ocenie ryzyka zawodowego jako element zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa I higieny pracy, Zeszyty Naukowe Quality.Production.Improvement, 1(4), 132-145. Search in Google Scholar

Tsai, H.-C., Lee, A.-S., Lee, H.-N., Chen, C.-N., Liu, Y.-C., 2020. An Application of the Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP on the Discussion of Training Indicators for the Regional Competition, Taiwan National Skills Competition, in the Trade of Joinery. Sustainability, 12(10), 4290. DOI: https://doi.org/10.3390/su12104290 Search in Google Scholar

Woźny, A., Pacana, A., 2017. Synthetische Auffassung der Methoden für Gefährdungsbeurteilung. Monographie. Euro-Capitol (F.Hadam, Freiligrath Str. 6, 88046 Friedrichschafen, Deutschland) ISBN 978-3-00-059231-7, Friedrichschafen (Deutschland). Search in Google Scholar

Woźny, A., Saja, P., Pacana, A., Dobosz, M., 2016. Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu, Autobusy, Bezpieczeństwo i ekologia, 6, 488-492. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo