1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Innovation Management in the Area of Finances and Accounting in the SME Sector

Online veröffentlicht: 20 Jun 2021
Seitenbereich: 280 - 288
Eingereicht: 01 Dec 2020
Akzeptiert: 24 Mar 2021
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Dereli, D.D., 2015. Innovation Management in Global Competition and Competitive Advantage, Procedia - Social and Behavioral Science, 195 (3), 1365-1370. Search in Google Scholar

Fáykiss, P., Papp, D., Sajtos, P., Tőrös, A., 2018. Regulatory Tools to Encourage FinTech Innovations: The Innovation Hub and Regulatory Sandbox in International Practice, Financial and Economic Review, 17 (2), 43-67. Search in Google Scholar

Gomber, P., Koch, J.-A., Siering, M., 2017. Digital finance and FinTech: Current research and future research directions, Journal of Business Economics, 87 (5), 537–580. Search in Google Scholar

Griffin, R.W., 2004. Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Janiszewski, J.M., Siemieniuk K., 2012. Lean management jako koncepcja wspomagająca zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, in: Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania. Studia I Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych I Zarządzania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 49-64. Search in Google Scholar

Jemielniak, D., Koźmiński, A.K., 2011. Zarządzanie od podstaw, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa. Search in Google Scholar

Kisielnicki J., 2016. Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów UE i świata, Studia Ekonomiczne w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 67-79. Search in Google Scholar

Kotler P., 1994. Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethneri S-ka, Kraków. Search in Google Scholar

Lewin, A., Massini, S., Peeters, C., 2009. Why are companies offshoring innovation? The emerging global race for talent, J Int Bus Stud, 40, 901–925. Search in Google Scholar

Oslo Manual, 2008. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD. Search in Google Scholar

PARP, 2020. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. PARP, Warszawa. Search in Google Scholar

Penc, J., 2003. Zarzadzanie w zmieniającym się otoczeniu, Współczesne Zarządzanie, 1, 7-24. Search in Google Scholar

Schoemaker, P.J.H., Heaton, S., Teece, D., 2018. Innovation, Dynamic Capabilities, and Leadership, Californie Management Review, 61 (1), 1-33. Search in Google Scholar

Schumpeter, J., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Wojtczuk-Turek, A., Turek, D., 2015. Innovative behaviour in the workplace: The role of HR flexibility, individual flexibility and psychological capital: the case of Poland, European Journal of Innovation Management, 18 (3), 397-419. Search in Google Scholar

Yidong, T., Xinxin, L., 2013. How Ethical Leadership Influence Employees’ Innovative Work Behavior: A Perspective of Intrinsic Motivation, J Bus Ethics 116, 441-455. Search in Google Scholar

Yoo Y., Boland R., Lyytinen K., Majchrzak A., 2012. Organizing for Innovation in the Digitized World, Organization Science, 23 (5), 1398-1408. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo