1. bookVolumen 66 (2015): Heft 1 (June 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1899-4849
Erstveröffentlichung
31 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Why Pluralism, Relativism, and Panthareism: An Ethical Landscape with Sport in the Background*

Online veröffentlicht: 10 Jul 2015
Volumen & Heft: Volumen 66 (2015) - Heft 1 (June 2015)
Seitenbereich: 75 - 87
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1899-4849
Erstveröffentlichung
31 Dec 2009
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesna /Postmodern Ethics/. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika /Globalization and Human Coseqences/. Warszawa: Wydawnictwo: PIW.Search in Google Scholar

Bauman, Z. (2006). Moralność w niestabilnym świecie /Morality in an Unstable World/. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.Search in Google Scholar

Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w globalnym świecie /Chances of Ethics in the Global World/. Translated on the basis of: Lectures in the Institute for the Human Sciences. Kraków: Wydawnictwo Znak.Search in Google Scholar

Benisz, H. (1997). Od pierwszego do drugiego „przewrotu kopernikańskiego”. Sformułowanie podstaw nowej filozofii jako rezultatu twórczej polemiki Nietzschego z poglądami Kanta /From the First to the Second ‘Copernican Revolution’. Formulating the Bases of New Philosophy as a Result of Nietzsche’s Creative Polemic with Kantian Views/. Edukacja Filozoficzna /Philosophical Education/ 23, pp. 145-159.Search in Google Scholar

Copleston, F. (1963). A History of Philosophy. Fichte to Nietzsche. Vol. 7. Great Britain: Continuum.Search in Google Scholar

Czerwiński, M. (1986), Przedmowa /Preface/. In T. Hołówka, Myślenie potoczne /Colloquial Thinking/. Warszawa: Wydawnictwo PIW, pp. 5-12.Search in Google Scholar

Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne /Colloquial Thinking/. Warszawa: Wydawnictwo PIW.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (1989). W poszukiwaniu źródła i sensu wartości /In Search for the Source and Sense of Values/. Człowiek i Światopogląd /The Human and the Worldview/ 1 (376), pp. 83-94.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2009). Sokrates Attitude towards Knowledge and Morality. In: Greek Philosophy and the Issue of our Age. Athens: International Association of Greek Philosophy; International Center of Greek Philosophy and Culture & K.B, pp. 104-123.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2011). Considerations on General Methodological Assumptions of the Sciences of Sport. Physical Culture and Sport. Studies and Research, LVI, 65-101. DOI: 10.2478(v10141-012-0026-z.Search in Google Scholar

Kosiewicz, J. (2014). Normative Ethics and Sport: A Moral Manifesto. Physical Culture and Sport. Studies and Research, LXII, 5-22. DOI: 10.2478/pcssr-2014-0008.10.2478/pcssr-2014-0008Search in Google Scholar

Krokiewicz, A. (1995). Zarys filozofii greckiej /An Outline of Greek Philosophy/. Warszawa: Fundacja ALETHEIA, pp. 231-237.Search in Google Scholar

Plato (2002). Theajtet /Theaetetus/. Kęty: ANTYK.Search in Google Scholar

Plato (2014). https://ebooks.adelaide.edu.au/p/plato/p71th/theaetetus.html – access: April 18, 2015.Search in Google Scholar

Plato (1995). Protagoras. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Protagoras, O bogach /On the Gods/. This work was burned, unpublished.Search in Google Scholar

Protagoras, Prawda lub obuchy (Aletheia e kataballontes) /Truth or Refutations/. This work was unpublished.Search in Google Scholar

Rosik, S. (1986). Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność chrześcijańska /Ethical Situationism and Christian Prudence/. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha.Search in Google Scholar

Reid, T. (1764). Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense.10.1037/11974-000Search in Google Scholar

Reid, T. (2010-2015). Essays on the Intellectual Powers of Man. http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/reid1785essay6.pdf – access: April 18, 2015.Search in Google Scholar

Sartre, J-P. (1985). Człowiek nie może uciec od odpowiedzialności /Man Cannot Escape Responsibility/. In: Kosiewicz, J. Współczesna filozofia człowieka /Contemporary Philosophy of Man/. Warszawa: Wydawnictwo AWF, pp. 40-50.Search in Google Scholar

Stróżewski, W. (1981). Istnienie i wartość /Existence and Value/. Kraków: Wydawnictwo ZNAK, pp. 176 -179.Search in Google Scholar

The Scottish Philosophy of Common Sense (1960). Oxford: Oxford University.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo